Consultare

Consultări curente


Nr Titlul documentului [Detalii]
1 Proiect de decizie privind stabilirea formatului și a modalității de transmitere de către furnizorii de rețele de comunicații electronice a unor documente și informații privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăți, precum și pentru stabilirea condițiilor de acces la acestea, respectiv privind modificarea și completarea unor reglementări īn scopul realizării transmiterii acestor documente și informații [Detalii...]
2 Proiect de decizie privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet și publicarea parametrilor aferenți [Detalii...]

Observațiile și recomandările dumneavoastră sunt așteptate pe adresa sediului central al ANCOM: Str. Delea Noua 2, sector 3, București, sau pot fi depuse direct la registratura ANCOM. Totodată, observațiile pot fi transmise prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.