Industrie

Procedura de notificare

Conform art.13 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 care transpune în legislaţia din România Directiva 1999/5/CE (articolul 6.4), în cazul echipamentelor radio care funcţionează în benzi de frecvenţe a căror utilizare nu este armonizată pe întreg teritoriul Comunităţii, producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit pe teritoriul Comunităţii sau persoana care răspunde de introducerea pe piaţă a echipamentelor va notifica Autoritatea Naţională pentru Admninistrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) cu privire la intenţia de introducere a echipamentelor pe piaţa din România.

Notificarea va fi făcută cu cel puţin patru săptămâni înainte de data la care se intenţionează introducerea pe piaţa a unor astfel de echipamente radio. În cazul în care ANCOM nu răspunde în maximum 4 saptămâni de la data notificării, aceasta semnifică faptul că echipamentul poate fi introdus pe piaţă.

Formularul de notificare recomandat de ANCOM este formularul de notificare electronică a echipamentelor radio, armonizat în cadrul UE care poate fi descărcat aici.

Notificarea echipamentelor radio este o procedură independentă de declaraţia de conformitate, care trebuie să însoţească fiecare echipament. Răspunsurile şi confirmările din partea autorităţii care a primit notificarea nu vor atesta sub nici o formă conformitatea echipamentelor radio notificate cu cerinţele esenţiale corespunzătoare.

În anumite cazuri este necesar să se obţina licenţa de utilizare a echipamentelor radio. Notificarea acestor echipamente radio nu înlocuieşte obligatia de respectare a condiţiilor din licenţă.

Notificarea este valabilă pentru toate echipamentele radio ale celui care iniţiaza notificarea, în condiţii identice cu cele notificate.

Notificarile vor fi înaintate către ANCOM:

  • prin e-mail la următoarea adresă: notifications@ancom.org.ro
  • sau prin poştă la adresa: Autoritatea Naţionala pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, 030925 Bucureşti, România
  • sau prin fax utilizand numărul:  +40 0372 845 402

 

De asemenea, notificarea intenţiei de a introduce pe piaţa echipamente radio care funcţioneaza în benzi de frecvenţe a căror utilizare nu este armonizată pe întreg teritoriul Comunităţii se poate face prin procedura OSN (One Stop Notification) : http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/osn.htm