Media

Tarifele de interconectare stabilite de ANRCTI ramân valabile

28.03.2008

 

Tariful de interconectare maxim ce poate fi perceput de Vodafone în anul 2008 ramâne cel stabilit prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 4774/2006, respectiv 6,40 eurocenti/minut, fara TVA.

Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 4774/2006 a fost atacata în contencios administrativ de catre Romtelecom, care a solicitat atât anularea, cât si suspendarea executarii acestei decizii pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a cererii de anulare. Desi Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal a respins cererea de suspendare a executarii deciziei mentionate formulata de Romtelecom, Înalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal a admis recursul formulat de acest operator si a dispus suspendarea executarii Deciziei nr. 4774/2006 pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a cererii de anulare a acesteia.

În aceste conditii, tarifele maxime ce puteau fi practicate de Vodafone în 2008 erau cele stabilite prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 436/2006, respectiv de 5,67 eurocenti/minut. La sesizarea mai multor furnizori cu privire la faptul ca Vodafone nu practica tariful reglementat, ANRCTI a solicitat operatorului aplicarea acestui tarif.

Între timp, Romtelecom si Net-Connect Internet (care formulase o cerere de interventie în interes propriu în acest proces) au depus cereri de renuntare la judecarea recursului împotriva sentintei civile pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti cu privire la cererea Romtelecom de anulare a deciziei 4774/2006.

Întrucât instanta a luat act de aceste cereri, sentinta civila mentionata mai sus, prin care s-a constatat temeinicia si legalitatea Deciziei nr. 4774/2006 ramâne definitiva si irevocabila. În aceste conditii, suspendarea executarii acestei decizii înceteaza, iar tarifele maxime ce pot fi percepute de Vodafone sunt cele stabilite prin aceasta decizie, respectiv de 6,40 eurocenti/minut, fara TVA, pentru anul 2008 si de 5,03 eurocenti/minut, fara TVA, începând de la 1 ianuarie 2009, valoarea stabilita prin modelul de calculatie a costurilor de tip incremental pe termen lung. În acest context, precizam ca si Vodafone a renuntat la judecarea cererii sale privind anularea Deciziei nr. 436/2006.

În ceea ce priveste tarifele de interconectare practicate de Orange, Romtelecom a atacat în instanta Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 4775/2006, solicitând atât anularea, cât si suspendarea executarii pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a cererii de anulare a acesteia. În ceea ce priveste cererea de anulare a Deciziei nr. 4775/2006, instanta de judecata a admis actiunea Romtelecom, precum si cererile de interventie formulate de Telemobil si Net-Connect Internet si a dispus anularea acestei decizii. ANRCTI, considerând nelegala si netemeinica decizia instantei, a formulat recurs împotriva acesteia, astfel încât în prezent sunt aplicabile dispozitiile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, potrivit carora „recursul suspenda executarea” si, în consecinta, executarea sentintei prin care s-a dispus anularea Deciziei nr. 4775/2006 a fost suspendata. În aceste conditii, tarifele maxime de interconectare care pot fi practicate de Orange sunt cele stabilite prin decizia nr.4775/2006: 6,40 eurocenti/minut, fara TVA, de la 1 ianuarie 2008, respectiv 5,03 eurocenti/minut, fara TVA, de la 1 ianuarie 2009.

Tariful de interconectare în vederea terminarii la puncte mobile reprezinta pretul platit de un furnizor de servicii de telefonie fixa sau mobila unui operator de retele de telefonie mobila pentru transportul si terminarea apelurilor efectuate de proprii utilizatori catre reteaua acestuia din urma. Acest cost se regaseste în tariful perceput de operatori utilizatorului final, deci cu cât tariful de interconectare este mai mare, cu atât pretul perceput utilizatorului final pentru apeluri în afara retelei va fi mai mare.

Tarifele de interconectare sunt cheia competitiei pe piata de telefonie. Din acest motiv, fundamentarea pe costuri a tarifelor de interconectare reprezinta, conform cadrului european de reglementare, unul dintre cele mai importante remedii concurentiale. Comisia Europeana recomanda autoritatilor de reglementare aplicarea acestui remediu pe pietele serviciilor de interconectare, în scopul prevenirii unui abuz de pozitie dominanta din partea operatorilor cu putere semnificativa. În vizita la Bucuresti pe 13 martie 2008, Comisarul European Viviane Reding a apreciat ca nivelul tarifelor de terminare stabilit în România este un indicator al politicilor foarte competitive promovate de autoritatea de reglementare.