Industrie

Audit şi contabilitate

Odată cu desemnarea operatorilor cu putere semnificativă pe piaţa comunicaţiilor electronice, acestora le-au fost impuse o serie de obligaţii cu privire la asigurarea transparenţei, nediscriminării, fundamentării tarifelor pe costuri, precum şi ţinerea contabilităţii separate care să ducă la dezvoltarea şi menţinerea unui climat concurenţial pe piaţa serviciilor de comunicaţii electronice.
 
Reglementarea de către ANCOM a obligaţiilor cu privire la evidenţa contabilă separată precum şi la fundamentarea pe costuri a tarifelor sunt modalităţi de promovare a eficienţei economice şi a concurenţei cu scopul de a maximiza beneficiul consumatorilor.
 
 
 
 
Modele de cost utilizate de ANCOM
 
Pānă īn prezent, ANCOM a utilizat următoarele modele de calculaţie a costurilor pentru fundamentarea īn funcţie de costuri a tarifelor serviciilor reglementate:
 
Reţele fixe
 
Reţele mobile
 
 
NOTĂ: Versiunile publice al modelelor şi documentaţiile aferente acestora nu sunt finale şi nu conţin informaţii sensibile din punct de vedere comercial