Industrie

Regimul de autorizare generala privind furnizarea serviciilor postale

În prezent, activitatea de furnizare a serviciilor postale este reglementata, în principal, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile postale cu modificarile si completarile ulterioare si prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr.2.858/2007 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 
Decizia presedintelui ANRCTI nr.2.858/2007 stabileste procedura de autorizare a persoanelor care intentioneaza sa furnizeze servicii postale, precum si conditiile în care furnizorii de servicii postale beneficiaza de regimul de autorizare generala, reflectând, la acest moment, armonizarea fidela a legislatiei secundare privind furnizarea serviciilor postale cu legislatia europena si primara din domeniul serviciilor postale, precum si din domenii conexe activatii ANCOM, în conditiile unei piete libere concurentiale.
 
Astfel, regimul de autorizare generala permite furnizarea de servicii postale fara obtinerea unei decizii explicite din partea ANCOM, fiind necesara numai transmiterea unei notificari catre ANCOM cu privire la intentia persoanei în cauza de a furniza aceste servicii.
 
Furnizorul de servicii postale are dreptul de a încheia contracte având ca obiect prestarea de catre terti a unor servicii de colectare, sortare, transport si livrare a trimiterilor postale. Colectarea si livrarea trimiterilor postale nu se poate realiza decât direct de catre un furnizor de servicii postale sau indirect, prin intermediul unui tert, care exercita aceste activitati în numele si pe seama furnizorului de servicii postale, pe baza unui contract încheiat în forma scrisa cu acesta. În acest ultim caz, responsabilitatea pentru furnizarea serviciului postal în relatia cu utilizatorii revine în totalitate furnizorului de servicii postale.
 
Recomandam tuturor persoanelor interesate, si în special furnizorilor de servicii postale si persoanelor care intentioneaza sa furnizeze servicii postale, sa parcurga cu atentie prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.13/2013 si ale Deciziei presedintelui ANRCTI nr.2.858/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a identifica cu claritate toate drepturile si obligatiile pe care le au sau le vor avea în relatia cu utilizatorii, cu integratorii, cu ceilalti furnizori de servicii postale si, respectiv, cu ANCOM.  


Dispozitiile legale în vigoare atât în România cât si la nivel european împart serviciile postale în doua categorii: servicii postale incluse în sfera serviciului universal si servicii postale neincluse în sfera serviciului universal.

1. Servicii poştale incluse în sfera serviciului universal

 • Colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect:
  • trimiteri de corespondenţă;
  • imprimate;
  • pachete mici;
 • Colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor interne şi internaţionale;
 • Colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);
 • Distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
 • Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv):
  • trimiteri de corespondenţă;
  • imprimate;
  • pachete mici;
 • Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:
  • trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv);
  • colete poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);
  • colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

2. Servicii poştale neincluse în sfera serviciului universal

 • Servicii având ca obiect trimiteri de corespondenţă în număr mare, colete poştale în număr mare, imprimate în număr mare, precum şi pachete mici în număr mare;
 • Servicii având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate mai mare de 2 kg:
  • trimiteri de corespondenţă;
  • imprimate;
 • Serviciul de publicitate prin poştă având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale;
 • Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea sacilor “M”;
 • Servicii având ca obiect colete poştale interne cu limite de greutate între 10 şi 50 kg;
 • Servicii având ca obiect colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 50 kg expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia;
 • Servicii având ca obiect colete poştale cu limite de greutate între 20 şi 50 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
 • Serviciul Ramburs;
 • Serviciul Schimbare destinaţie;
 • Serviciul Livrare specială;
 • Serviciul Confirmare de primire;
 • Serviciul Express;
 • Serviciul Mandat poştal pe suport hârtie intern şi internaţional.