Consultare

Agenda si documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ în sedinta din data de 3 decembrie 2009


Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2009/07/01 Agenda [Detalii...]
2 2009/07/02 Minuta sedintei anterioare [Detalii...]
3 2009/07/03 Decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de calculatie a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet alocate, de catre Societatea Nationala de Radiocomunicatii – S.A. [Detalii...]
4 2009/07/04 Expunere de motive la proiectul deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de calculatie a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet alocate, de catre Societatea Nationala de Radiocomunicatii – S.A. [Detalii...]
5 2009/07/05 Sinteza Observatiilor la proiectul Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea modelului de calculatie a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet alocate, de catre Societatea Nationala de Radiocomunicatii – S.A. [Detalii...]