ANCOM

ANCOM a primit certificare ISO 9001:2015

ANCOM a primit certificatul de conformitate a sistemului său de management al calităţii cu cerinţele standardului internaţional ISO 9001:2015.

Acest lucru sporeşte încrederea că  ANCOM îşi cunoaşte misiunea, este preocupată şi acţionează pentru îmbunătăţirea continuă a rezultatelor şi creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor tuturor părţilor interesate de activitatea acesteia.