ANCOM

Colaborări cu alte autorităţi

   

Convenție de colaborare īntre ANCOM și INS

27 august 2016 – Convenție de colaborare īntre ANCOM și INS care reglementeaza modalitațile de desfașurare a schimbului reciproc de date statistice, īn scopul valorificarii informațiilor statistice īn interesul ambelor parți și al īntregirii fondului national de date statistice.
 
Institutul  National de Statistica este organul  de  specialitate  al  administratiei  publice  centrale,  cu  personalitate juridica, īn subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat, care coordoneaza serviciile  de  statistica oficiala. Mai multe informatii gasiti pe site-ul http://www.insse.ro/cms/ro.
10 mai 2016 - Protocol de colaborare īn domeniul măsurilor pentru persoanele cu dizabilități īncheiat īntre Comisia pentru Afaceri Europene şi Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale Şi Persoanelor Vārstnice, Ministerul Transporturilor, Ministrul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, Camera de Comerţ şi Industrie a Romāniei, Autoritatea Naţională de Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Dizabilităţi, Consiliul Naţional al Dizabilităţii din Romānia, Asociaţia Nevăzătorilor din Romānia, Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – Romania, Asociaţia Naţională a Surzilor din Romānia, Fundaţia Motivation Romānia

protocol

Download - 124k

Protocol de colaborare īntre AFIR şi ANCOM

6 august 2015: Protocol de colaborare īntre ANCOM şi AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investiții Rurale) pentru verificarea tehnică a proiectelor realizate īn cadrul submăsurii 322 e)

 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor rurale (AFIR) este instituția care deține funcţia de monitorizare a Programului SAPARD și care are atribuțiile de implementare tehnică, plată și monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul www.afir.info.
 
 
 

protocol AFIR

Download - 7368k

Protocol de colaborare īntre ANCOM și Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Generală a Vămilor

9 iulie 2015 – Protocol de colaborare īntre ANCOM și ANAF-DGV īn vederea asigurării că produsele reglementate armonizat la nivelul Uniunii Europene, care intră pe piața unică și sunt declarate pentru regimul de punere īn liberă circulație, īndeplinesc cerințele esențiale ce indică un nivel ridicat de protecție a sănătății și a siguranței, precum și a altor interese publice, garantānd īn același timp funcționarea pieței interne și oferind un cadru pentru supravegherea pieței.
 
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Generală a Vămilor asigură  aplicarea politicii şi reglementărilor īn domeniul vamal şi exercitarea atribuțiilor de autoritate vamală, precum  şi controlul operativ  şi inopinat privind prevenirea, descoperirea  şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect evaziunea fiscală şi frauda fiscală şi vamală, precum a altor fapte date prin lege īn competența sa. Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul www.customs.ro. 

Protocol ANCOM - ANAF-DGV

Download - 4731k

Protocol de colaborare īntre MSI şi ANCOM

 
9 septembrie 2013: Protocol de colaborare īntre ANCOM şi MSI privind stabilirea şi supravegherea respectării condiţiilor tehnice şi economice de acces deschis la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la elementele de infrastructură realizate īn cadrul proiectului Ro-NET
 
Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) este instituţia ce are ca misiune crearea premiselor durabile trecerii la Societatea Informaţională īn Romānia.  Īn acest sens, se are īn vedere o viziune unitară pentru dezvoltarea unui sistem naţional coerent şi integrat pentru serviciile publice online dedicate cetăţenilor şi mediului de afaceri. Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul www.mcsi.ro.

 

Protocol MSI

Download - 4928k

4 februarie 2015: Amendament Protocol de Colaborare

Download - 705k

Protocol de colaborare īntre CNA şi ANCOM

28 iunie 2013: Protocol de colaborare īntre ANCOM și CNA pentru crea cadrul de funcționare pentru cooperarea bilaterală și schimbul de informații īntre părți īn ceea ce privește comunicațiile audiovizuale și comunicațiile electronice, īn conformitate cu atribuțiile și competențele specifice prevăzute de legislația īn vigoare pentru fiecare dintre părțile semnatare.
 
Consiliul Național al Audiovizualului este autoritatea de reglementare īn domeniul programelor audiovizuale care are misiunea de a asigura un climat bazat pe libera exprimare și responsabilitatea față de public īn domeniul audiovizualului. Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul www.cna.ro. 

Protocol CNA - ANCOM

Download - 2234k

Protocol de colaborare īntre ANPC şi ANCOM

8 februarie 2010 – Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Constantin Cerbulescu şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii (ANCOM), Cătălin Marinescu, au semnat un protocol de colaborare pentru protejarea intereselor utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice şi servicii poştale din Romānia.
 
ANPC coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului īn domeniul protecţiei consumatorilor, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor.  Mai multe informaţii despre ANPC găsiţi la www.anpc.gov.ro
 
 

Protocol ANPC

Download - 4552k

Protocol de colaborare īntre Consiliul Concurenţei şi ANCOM

5 August 2009 - Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu şi preşedintele Autorităţii pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii (ANCOM), Cătălin Marinescu, au semnat un nou protocol de colaborare īn vederea asigurării şi promovării concurenţei īn domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi serviciilor poştale.
 
Consiliul Concurenţei este autoritatea care are ca principale atribuţii protejarea şi stimularea concurenţei pentru asigurarea unui mediu concurenţial normal, īn vederea promovării intereselor consumatorilor. Mai multe informaţii despre Consiliul Concurenţei pe www.consiliulconcurentei.ro

 

Protocol Consiliul Concurentei

Download - 652k