Industrie

Compatibilitate electromagnetica

ANCOM este institutia care are responsabilitatea aplicarii legislatiei în vigoare din domeniul compatibilitatii electromagnetice.
 
Compatibilitatea electromagnetica în cadrul Uniunii Europene
Statele membre ale Uniunii Europene sunt responsabile pentru protectia radiocomunicatiilor, retelelor de alimentare cu energie electrica, retelelor de comunicatii electronice, precum si a echipamentelor ce au legatura cu acestea, împotriva perturbatiilor electromagnetice. Obiectivul Uniunii Europene este sa sustina eforturile statelor membre de a atinge acest scop, asigurând în acelasi timp comercializarea în mod liber a acestor echipamente în întreaga Uniune.
 
Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica
Directiva 2014/30/UE (Directiva EMC) a Parlamentului European si a Consiliului, din 26 februarie 2014, privind armonizarea legislatiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetica (reformare), are scopul de a armoniza regulile referitoare la comercializarea și utilizarea în cadrul UE a echipamentelor care pot genera perturbatii electromagnetice sau care pot fi afectate de astfel de perturbatii. Directiva 2014/30/UE a abrogat si înlocuit Directiva 2004/108/CE care reglementa anterior acest sector.
Directiva 2014/30/UE a fost transpusa în legislatia din România prin Hotarârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica.
Directiva EMC nu se aplica echipamentelor radio reglementate de Directiva 2014/53/UE (Directiva RED), inclusiv echipamentelor de receptie radio, destinate a fi utilizate numai pentru serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune, dar se aplica echipamentelor terminale de telecomunicații, care erau reglementate de Directiva 1999/5/CE (Directiva R&TTE). Produsele, piesele și echipamentele aeronautice, kit-urile de evaluare construite personalizat si destinate profesionistilor pentru a fi utilizate doar în cadrul centrelor de cercetare si dezvoltare, precum si echipamentele utilizate de radioamatori (ce nu sunt puse la dispoziție pe piața) nu fac nici ele obiectul Directivei EMC. Mai multe informații privind Directiva EMC, inclusiv ghiduri, pentru toți cei interesați, pot fi gasite aici.
 
Cerintele esentiale referitoare la compatibilitatea electromagnetica pentru echipamentele acoperite de Directiva EMC sunt precizate în Anexa I la directiva (Anexa 1 din Hotarârea Guvernului nr. 487/2016).

 

Nota: Echipamentele introduse pe piata anterior datei de intrare în vigoare a Hotarârii Guvernului nr. 487/2016, ce respecta cerintele esentiale prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 57/2015 privind compatibilitatea electromagnetica, pot fi puse la dispozitie pe piata si/sau în functiune.
Evaluarea conformității
 
Conformitatea echipamentelor care intră în aria de aplicare a Directivei EMC cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa I la Directivă poate fi demonstrată folosind oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității: (a) controlul intern al producției prevăzut în Anexa II la directivă, sau (b) examinarea UE de tip care este urmată de conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției prevăzută în Anexa III la directivă.

Producatorul poate sa aleaga sa urmeze una dintre cele doua proceduri de evaluare a conformitații, menționate anterior, indiferent de faptul daca decide sa utilizeze sau nu standarde armonizate în cadrul procesului de evaluare a conformitații. În cazul în care producatorul alege examinarea UE de tip, urmata de conformitatea cu tipul bazata pe controlul intern al productiei, aceasta procedura prevede faptul ca producatorul trebuie sa apeleze la un organism notificat în vederea evaluarii conformitații echipamentelor pe baza documentației tehnice corespunzatoare echipamentelor respective. Dupa examinarea documentației tehnice de catre organismul notificat, acesta din urma îi poate elibera producatorului un certificat de examinare UE de tip prin care se atesta faptul ca echipamentele respective îndeplinesc cerințele esențiale prevazute în Anexa I. Acest certificat se va atașa, apoi, documentației tehnice.
Producatorul trebuie sa pastreze documentatia tehnica referitoare la produs timp de zece ani din momentul introducerii produsului pe piata. De asemenea, importatorul trebuie sa se asigure de faptul ca producatorul a întocmit documentația tehnica respectiva și ca documentatia tehnica poate fi pusa la dispozitia ANCOM, la cerere.
Detalii referitoare la aceste doua proceduri de evaluare a conformitații sunt prezentate în Anexele II si III la Directiva EMC.
Dupa încheierea procesului de evaluare a conformitatii, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia din UE poate sa aplice marcajul CE pe echipamente. Aplicarea marcajului trebuie sa respecte instructiunile descrise în art. 16 și 17 la Directiva EMC (art. 15 din Hotarârea Guvernului nr. 487/2016).
Prevederile cu privire la marcajul CE acopera aparatele comercializate pentru utilizatorii finali ca unitati functionale independente care sunt susceptibile sa genereze perturbatii electromagnetice sau a caror functionare este susceptibila sa fie afectata de astfel de perturbatii. Aceste prevederi nu acopera aparatele destinate încorporarii într-o instalatie fixa si care nu sunt comercializate separat.
Prezenta marcajului CE pe echipamentele acoperite de Directiva EMC cu privire la compatibilitatea electromagnetica este o indicatie ca acestea îndeplinesc cerintele tehnice în vigoare pentru a fi comercializate oriunde în Spatiul Economic European - EEA (statele membre ale UE, plus Norvegia, Islanda si Liechtenstein), precum si în Turcia. Marcajul se aplica si produselor fabricate în tari terte.
Comisia Europeana a lansat un portal web de tip ghiseu unic cu toate informatiile despre marcajul CE.
Standarde europene armonizate
 
Utilizarea standardelor armonizate este prevazuta în art. 13 din Directiva EMC. Comisia a încredintat mandat organismelor de standardizare europene (ETSI, CEN, CENELEC) sa creeze o serie de standarde armonizate.
Atunci când referintele standardelor armonizate sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, un producator care declara ca produsul sau respecta standardele armonizate aplicabile poate revendica „prezumtia de conformitate” cu cerintele esentiale acoperite de aceste standarde.
Prin urmare, primul pas pe care un producator trebuie sa-l faca pentru a se asigura ca un echipament va fi în conformitate cu dispozitiile din Directiva EMC este sa verifice care standarde europene armonizate sunt aplicabile.
O lista cu standardele armonizate referitore la compatibilitatea electromagnetica este pusa la dispoziție de Comisia Europeana aici. Trebuie menționat faptul ca utilizarea standardelor armonizate este voluntara.
 
Organisme notificate
 
Organismele notificate (NB – Notified Bodies) îndeplinesc sarcinile prevazute la capitolul IV al Hotarârii Guvernului nr. 487/2016.
Lista Organismelor notificate conform Directivei 2014/30/UE în Comunitatea Europeana.