Legea infrastructurii

Conditiile de acces

Potrivit art.6 alin.(2) din Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, condiţiile de acces vor cuprinde cel puţin:
 
a) entitatea care exercită dreptul de administrare, precum şi modalităţile īn care aceasta poate fi contactată īn vederea depunerii cererilor de acces pe proprietăţi;
 
b) caracteristicile imobilului pe care se exercită dreptul de acces şi zonele īn care se poate realiza dreptul de acces;
 
c) tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces şi condiţiile īn care acestea se aplică, precum şi criteriile pe baza cărora acestea au fost stabilite, īn funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice şi de elementele de infrastructură care fac obiectul lucrărilor;
 
d) orice limitări tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezultă din caracteristicile de uz sau interes public ale imobilului;
 

e) procedura detaliată ce trebuie īndeplinită de solicitantul dreptului de acces, inclusiv orice condiţii legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta.