Consultare
Sedinta Consiliului Consultativ din data de 12 aprilie 2017
  
Agenda si documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ în sedinta din data de 12 aprilie 2017

Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2017/01/01 Agenda [Detalii...]
2 2017/01/02 Minuta şedinţei Consiliului Consultativ din 10 decembrie 2014 [Detalii...]
3 2017/01/03 Minuta şedinţei Consiliului Consultativ din 29 mai 2015 [Detalii...]
4 2017/01/04 Proiectul de Strategie de reglementare în domeniul serviciilor poștale 2017 – 2020 [Detalii...]
5 2017/01/05 Proiectul de decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale [Detalii...]
6 2017/01/06 Expunere de motive la proiectul de decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale [Detalii...]
7 2017/01/07 Sinteza observațiilor la proiectul de decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale [Detalii...]
8 2017/01/08 Proiectul de decizie privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale [Detalii...]
9 2017/01/09 Expunerea de motive la proiectul de decizie privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale [Detalii...]
10 2017/01/10 Sinteza observațiilor la proiectul de decizie privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale [Detalii...]
11 2017/01/11 Proiectul de decizie privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2015 [Detalii...]
12 2017/01/12 EXpunere de motive la proiectul de decizie privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2015 [Detalii...]
13 2017/01/13 Sinteza observatiilor la proiectul de decizie privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2015 [Detalii...]