Consultare

Sedinta Consiliului Consultativ din 11 decembrie 2006

Agenda si documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ în sedinta din data de 11 decembrie 2006


Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 06/04/01 rev 2 Agenda [Detalii...]
2 06/04/02 rev 2 Lista documente [Detalii...]
3 06/04/03 Minuta sedintei anterioare [Detalii...]
4 06/04/04 Proiectele de decizii privind modificarea deciziilor presedintelui ANRC nr.436/2006 si nr.437/2006 privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Vodafone Romania” – S.A. si de S.C. „Orange România” – S.A. pe pietele accesului la propriile retele publice de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor medii incrementale pe termen lung [Detalii...]
5 06/04/05 Sinteza observatiilor la proiectele de decizii privind modificarea deciziilor presedintelui ANRC nr.436/2006 si nr.437/2006 privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Vodafone Romania” – S.A. si de S.C. „Orange România” – S.A. pe pietele accesului la propriile retele publice de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor medii incrementale pe termen lung [Detalii...]
6 06/04/06 Proiectul de decizie privind stabilirea formulelor de control al cresterii tarifelor pentru serviciile furnizate de S.C. Romtelecom S.A. pe pietele relevante specifice cu amanuntul pe care a fost desemnat ca având putere semnificativa [Detalii...]
7 06/04/07 Sinteza observatiilor la proiectul de decizie privind stabilirea formulelor de control al cresterii tarifelor pentru serviciile furnizate de S.C. Romtelecom S.A. pe pietele relevante specifice cu amanuntul pe care a fost desemnat ca având putere semnificativa [Detalii...]
8 06/04/08 rev 1 Proiectul de decizie privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice [Detalii...]
9 06/04/09 Sinteza observatiilor la proiectul de decizie privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice [Detalii...]
10 06/04/10 Proiectul de decizie pentru modificarea deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1250/2005 [Detalii...]
11 06/04/11 Expunere de motive la proiectul deciziei privind modificarea deciziei presedintelui ANRC nr.1250/2005 [Detalii...]
12 06/04/12 Lista participanti [Detalii...]