Consultare

Sedinta Consiliului Consultativ din 29 iunie 2006

Agenda si documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ în sedinta din data de 29 iunie 2006


Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 06/03/01 rev 1 Agenda [Detalii...]
2 06/03/02 rev 1 Lista documentelor [Detalii...]
3 06/03/04 Proiectele Deciziilor privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Vodafone Romania” – S.A. si S.C. „Orange România” – S.A. pe pietele accesului la propriile retele de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor medii incrementale pe termen lung [Detalii...]
4 06/03/05 Sinteza observatiilor la Proiectele Deciziilor privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Vodafone Romania” – S.A. si S.C. „Orange România” – S.A. pe pietele accesului la propriile retele de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor medii incrementale pe termen lung [Detalii...]
5 06/03/06 Centralizatorul observatiilor - 18 mai 2006 [Detalii...]
6 06/03/07 Model tarif [Detalii...]
7 06/03/08 Documentatie model tarif [Detalii...]
8 06/03/03 Minuta sedintei anterioare [Detalii...]
9 06/03/09 Model de cost - versiune publica [Detalii...]
10 06/03/10 Documentatie model bottom-up [Detalii...]
11 06/03/11 Lista participanti [Detalii...]