Media

Consultare publică pentru identificarea unor „zone albe” din România

24.02.2017
 
ANCOM supune consultării publice o listă cu 1.148 de localități (sate și orașe mici de până în 20.000 de locuitori) în scopul de a stabili care dintre acestea nu sunt încă acoperite de rețele de comunicații electronice în bandă largă de mare viteză.
Aceste localităţi fac parte din aria teritorială a celor 37 de grupuri de acțiune locală (GAL-uri) selectate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pentru implementarea măsurilor de intervenție publică în domeniul comunicațiilor electronice în cadrul proiectului LEADER 2014-2020, parte a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.  
 
Măsuri de intervenție
În localitățile pentru care nu se vor transmite observații în cursul consultării publice vor putea fi implementate măsuri de intervenție publică (construcție/modernizare de rețele) în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice în bandă largă de mare viteză.
 
Lista localităților supusă consultării publice
Lista supusă consultării publice a fost realizată coroborând informațiile de la operatorii de comunicații electronice privind localitățile care nu erau acoperite de rețele de comunicații electronice în bandă largă de mare viteză la data de 31 decembrie 2014, precum și de la MADR, privind localitățile unde s-au implementat măsuri de intervenție publică în domeniul comunicațiilor electronice în exercițiul anterior, potrivit PNDR 2007-2013.
Totuși, este posibil ca, în prezent, unele dintre localitățile care nu erau acoperite de rețele de comunicații electronice în bandă largă de mare viteză la data de 31 decembrie 2014 să beneficieze de asemenea facilități. Obiectivul ANCOM este de a stabili care dintre cele 1.148 de localități se află într-o astfel de situație. 
 
Detalii solicitate de ANCOM
ANCOM invită operatorii de comunicații electronice, GAL-urile, autoritățile publice locale, alți agenți economici etc. să transmită, dacă dețin, informații legate de existența, în prezent, a unor rețele sau servicii în măsură să asigure viteze de transfer al datelor (download) de minim 30 Mbps, ori despre intenții de a derula investiții în acest sens în următorii 3 ani în vreuna dintre cele 1.148 de localități. ANCOM așteaptă aceste informații până la data de 10 martie 2017.
 
Procesul de consultare publică
Lista localităților poate fi consultată aici, persoanele interesate fiind invitate să transmită informații până la data de 10.03.2017, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, cod poștal 030925, Bucureşti), prin depunere la Registratura sediului central, sau prin poștă electronică la următoarea adresă: relatii_cu_publicul@ancom.org.ro.
Operatorii de comunicații electronice vor transmite informațiile pe care le dețin prin completarea chestionarului „Chestionar acoperire broadband la 31.01.2017 (37 GAL)”, disponibil la următoarea adresă: http://www.ancom.org.ro/chestionare_1125, accesând aplicația disponibilă la următoarea adresă: https://statistica.ancom.org.ro:8000/sscpds/index.faces, ancheta „Chestionar acoperire broadband la 31.01.2017 (37 GAL)”, de la data la care această anchetă va fi deschisă în aplicație.
 
Informații suplimentare
Reţelele de comunicaţii electronice de bandă largă sunt acele rețele care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele criterii:
a) sunt în măsură să susțină servicii de comunicații electronice care să asigure viteze „best effort” de transfer al datelor (download) de minim 30 Mbps; 
b) disponibilitatea serviciilor de comunicații electronice, furnizate prin intermediul acestor rețele, la vitezele de transfer anterior menționate să poată fi asigurată permanent, independent, de exemplu, de intervalul orar sau de volumul datelor transferate.  
Suplimentar, pentru serviciile de comunicații electronice furnizate la puncte mobile, este necesar să se poată asigura vitezele de transfer anterior menționate atât în interiorul clădirilor sau construcțiilor, cât și în exteriorul acestora; de asemenea, în acest caz este necesar să se asigure vitezele de transfer anterior menționate inclusiv în condițiile în care se furnizează servicii de comunicații electronice abonaților ce doar cu caracter temporar se află în zona de interes.