Consultare

Consultare

Autoritatea Naţională  pentru  Administrare şi Reglementare în  Comunicaţii respectă principiul consultării publice în procesul de elaborare a reglementărilor, toate deciziile preşedintelui ANCOM cu impact semnificativ asupra pieţei fiind publicate spre consultare pe pagina de Internet a instituţiei, în conformitate cu prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011. La publicarea pe pagina de Internet, textul proiectului de decizie este însoţit de informaţii referitoare la data publicării documentului, data la care expiră termenul de depunere a observaţiilor şi data estimativă la care se intenţionează să se adopte măsura care face obiectul consultării.

ANCOM a elaborat şi respectă în toate activităţile sale o procedură internă de consultare publică. Documentul care defineşte şi descrie această procedură a fost supus aprobării reprezentanţilor industriei în cadrul şedintelor Consiliului Consultativ, for de consultare cu industria de profil care întruneşte reprezentanţii ANCOM, ai furnizorilor şi ai asociaţiilor profesionale ale acestora, precum şi ai celorlalte instituţii publice din domenii de interes pentru activitatea de reglementare a comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale.

În anul 2003, Autoritatea a adăugat la procedura de consultare publică şi prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

 

Observaţiile şi recomandările pe marginea proiectelor de decizii ANCOM pot fi expediate prin poştă pe adresa sediului central al ANCOM - Str. Delea Nouă 2, sector 3, Bucureşti, sau pot fi depuse direct la registratura ANCOM. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise prin fax la numărul +40 732 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Observaţiile primite de ANCOM pe marginea proiectelor supuse consultării pot fi publicate pe site-ul Autorităţii. Dacă respondenţii consideră anumite informaţii din documentele pe care le transmit ANCOM în cadrul procesului de consultare ca fiind confidenţiale, sunt rugaţi să le marcheze ca atare, pentru a fi eliminate din documentele care se fac publice.