Consultare

Consultări curente


Nr Titlul documentului [Detalii]
1 Anunț de consultare publică pentru a definitiva „Lista zonelor albe – LEADER 2014-2020” [Detalii...]
2 Proiect de decizie privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2015 [Detalii...]
3 Consultare publică privind identificarea condițiilor în care este necesar accesul altor furnizori de servicii poștale la rețeaua poștală publică, la serviciile poștale care intră în sfera serviciului universal pe care Compania Națională Poșta Română are obligația să le presteze și la elementele de infrastructură a rețelei poștale publice pe care aceasta o operează [Detalii...]
4 Proiect de decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale [Detalii...]

Observațiile și recomandările dumneavoastră sunt așteptate pe adresa sediului central al ANCOM: Str. Delea Noua 2, sector 3, București, sau pot fi depuse direct la registratura ANCOM. Totodată, observațiile pot fi transmise prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.