Consultare

Consultări încheiate

     




Reseteaza Filtrarea
Nr Titlu Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: [Detalii]
201 Proiecte de decizii privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare la puncte fixe a apelurilor, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativa si impunerea de remedii pe aceste piete 2008.01.22 [Detalii...]
202 Proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor 2008.03.11 [Detalii...]
203 Proiect de decizie privind alocarea si utilizarea unor resurse tehnice 2008.03.04 [Detalii...]
204 Proiect de decizie privind procedura de verificare ?i omologare a sistemelor informatice destinate opera?iunilor de emitere a facturilor în forma electronica 2008.02.12 [Detalii...]
205 Proiect de decizie privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european 2008.02.12 [Detalii...]
206 Proiect de decizie privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporala (document revizuit in urma consultarilor cu industria) 2008.02.12 [Detalii...]
207 Documentul de pozitie privind strategia de reglementare a sectorului comunicatiilor electronice din România pentru perioada 2007-2010 2007.11.13 [Detalii...]
208 Proiect de decizie privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare 28 noiembrie 2007 [Detalii...]
209 Proiect de decizie pentru completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvente radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 19 Noiembrie 2007 [Detalii...]
210 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.480/2005 privind conditiile de întocmire si auditare a situatiilor financiare separate de catre Compania Nationala Posta Româna S.A. 25 octombrie 2007 [Detalii...]
211 Proiectul de decizie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 23 octombrie 2007 [Detalii...]
212 Proiect de decizie privind modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România 21 august 2007 [Detalii...]
213 Proiect de decizie privind modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România 21 august 2007 [Detalii...]
214 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.144/2006 privind implementarea portabilitatii numerelor 2007.07.25 [Detalii...]
215 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr.686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 18.07.2007 [Detalii...]
216 Proiect de decizie privind procedura de determinare a tarifului de monitorizare, precum si exercitarea dreptului de optiune cu privire la obligatiile financiare datorate catre autoritatea nationala pentru reglementare în comunicatii si tehnologia informatiei constând în tarif de monitorizare si contributie pentru compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal 2007.07.16 [Detalii...]
217 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1.074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice 2007.07.16 [Detalii...]
218 Proiect de decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie operata de societatea comerciala „RCS & RDS” – S.A., în vederea terminarii la puncte fixe a apelurilor 21.06.2007 [Detalii...]
219 Proiect de decizie privind adoptarea Conditiilor tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor 05.02.2007 [Detalii...]
220 Proiectul de decizie privind stabilirea si încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotatie 02.02.2007 [Detalii...]
221 Proiect de decizie privind Planul national de numerotatie 02.02.2007 [Detalii...]
222 Proiect de decizie privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie 02.02.2007 [Detalii...]
223 Proiectul de decizie pentru modificarea deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1250/2005 06.12.2006 [Detalii...]
224 Proiectul de decizie a presedintelui ANRC privind regimul de autorizare pentru furnizarea serviciilor postale 30.11.2006 [Detalii...]
225 Planul de actiuni al ANRC pentru anul 2007 29.11.2006 [Detalii...]
226 Proiectele deciziilor presedintelui ANRC privind modificarea deciziilor presedintelui ANRC nr.436/2006 si nr.437/2006 privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Vodafone Romania” – S.A. si de S.C. „Orange românia” – S.A. pe pietele accesului la propriile retele publice de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor medii incrementale pe termen lung 18 octombrie 2006 [Detalii...]
227 Proiect de decizie privind stabilirea formulelor de control al cresterii tarifelor pentru serviciile furnizate de S.C. Romtelecom S.A. pe pietele relevante specifice cu amanuntul pe care a fost desemnat ca având putere semnificativa 25 septembrie 2006 [Detalii...]
228 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui ANRC nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Deciziei presedintelui ANRC nr.1379/2003 privind interconectarea pentru linii închiriate–segmente terminale cu reteaua publica de telefonie fixa, modificata prin Decizia presedintelui ANRC nr.1330/2004, precum si pentru impunerea de clauze în Oferta de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa a Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A. 9 august 2006 [Detalii...]
229 Proiect de decizie privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice 19 iulie 2006 [Detalii...]
230 Proiect de Ordonanta privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale 12 iulie 2006 [Detalii...]
231 Proiect documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertei în vederea desemnarii furnizorului de serviciu universal pentru furnizarea accesului la telefoane publice cu plata 20 iunie 2006 [Detalii...]
232 Document de consultare privind strategia de reglementare a sectorului comunicatiilor electronice în perioada 2007-2009 11 mai 2006 [Detalii...]
233 Proiectele Deciziilor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Mobifon” – S.A. si S.C. „Orange România” – S.A. pe pietele accesului la propriile retele de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor medii incrementale pe termen lung 5 aprilie 2006 [Detalii...]
234 Proiect de decizie privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice 09.02.2006 [Detalii...]
235 Proiect de decizie privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevente din sectorul comunicatiilor electronice 24 februarie 2003 [Detalii...]
236 Proiect de decizie privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevente din sectorul comunicatiilor electronice 24 februarie 2003 [Detalii...]
237 Proiect de decizie privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în forma electronica 10 aprilie 2008 [Detalii...]
238 Proiect privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al ANRCTI 14.03.2007 [Detalii...]
239 Planul de actiuni al ANRC pentru anul 2006 17.01.2006 [Detalii...]
240 Proiect de decizie privind procedura de determinare a tarifului de monitorizare si a contributiei pentru compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal în functie de anumite venituri si conducerea evidentei contabile distincte a acestor venituri de catre furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale 10.01.2006 [Detalii...]
241 Proiect de decizie privind implementarea portabilitatii numerelor 28.12.2005 [Detalii...]
242 Proiect de lege privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice 01.11.2005 [Detalii...]
243 Proiectul de decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui ANRC nr.1098/2004 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala si impunerea de clauze în Oferta de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala a S.C. Romtelecom S.A. 29.09.2005 [Detalii...]
244 Proiect de decizie privind conditiile de întocmire si auditare a situatiilor financiare separate de catre Compania Nationala „Posta Româna” – S.A. 21.09.2005 [Detalii...]
245 Document de pozitie cu privire la conditiile de efectuare a testelor în reteaua de acces a Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A în vederea evaluarii tehnologiilor VDSL 14.09.2005 [Detalii...]
246 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1.074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice 28.07.2005 [Detalii...]
247 Proiect de decizie privind stabilirea conditiilor si procedurii de evaluare a respectarii de catre Compania Nationala „Posta Româna” - S.A. a obiectivelor de calitate impuse prin decizia privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 6 septembrie 2005 [Detalii...]
248 Proiect de decizie privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Romtelecom” – S.A. pe piata accesului la retelele publice de telefonie fixa în vederea originarii, terminarii si tranzitului apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung 18 iulie 2005 [Detalii...]
249 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.123/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de Societatea Comerciala „Mobifon” – S.A., în vederea terminarii apelurilor 5 aprilie 2005 [Detalii...]
250 Consultare publica privind implementarea serviciului universal în domeniul comunicatiilor electronice 19 mai 2005 [Detalii...]
251 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1311/2004 privind unele masuri în vederea utilizarii eficiente a resurselor de numerotatie. 06 iunie 2005 [Detalii...]
252 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa 5 aprilie 2005 [Detalii...]
253 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.124/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de Societatea Comerciala „Orange România” – S.A., în vederea terminarii apelurilor 5 aprilie 2005 [Detalii...]
254 Proiect de decizie privind impunerea de obligatii furnizorului cu putere semnificativa pe pietele relevante specifice cu amanuntul 12 mai 2005 [Detalii...]
255 Proiect de decizie privind adoptarea Planului de management al spectrului de frecventa al buclei locale si subbuclei locale 12.04.2005 [Detalii...]
256 Proiect de decizie privind desemnarea Romtelecom ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor la puncte fixe catre retele publice de telefonie mobila pentru persoane juridice. 5 aprilie 2005 [Detalii...]
257 Consultare publica privind obiectivele studiilor de piata ce urmeaza a fi realizate de catre ANRC în scopul identificarii pietelor relevante specifice cu amanuntul din sectorul comunicatiilor electronice [Detalii...]
258 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa [Detalii...]
259 Proiect de decizie privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorului de serviciu universal in domeniul serviciilor postale [Detalii...]
260 Proiect de decizie privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare nationale si internationale [Detalii...]
261 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea evidentei contabile separate, în cadrul contabilitatii interne de gestiune, de catre societatea comerciala „Romtelecom” – S.A. [Detalii...]
262 Proiect de decizie privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice [Detalii...]
263 Proiectul planului national de numerotatie 2002 [Detalii...]
264 Proiect regulament privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice (Partea II) [Detalii...]
265 Proiectul regulamentului pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata [Detalii...]
266 Proiect de decizie pentru modificarea deciziei presedintelui ANRC nr.88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 27 mai 2004 [Detalii...]
267 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr.123/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Mobifon” – S.A., in vederea terminarii apelurilor 22 decembrie 2003 [Detalii...]
268 Proiect de decizie a presedintelui ANRC privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul comunicatiilor electronice 25 mai 2004 [Detalii...]
269 Proiectul planului de actiuni al ANRC pentru 2005 28.12.2004 [Detalii...]
270 Proiect de decizie privind publicarea Listei standardelor si specificatiilor tehnice pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, precum si pentru infrastructura si serviciile asociate 8.12.2004 [Detalii...]
271 Proiect de Decizie a presedintelui ANRC privind stabilirea procedurii de mediere si solutionare a litigiilor ce intra în competenta Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii [Detalii...]
272 Proiectul indicatorilor minimali de calitate a serviciilor de comunicatii electronice nonvocale [Detalii...]
273 Proiect cu privire la indicatorii minimal de calitate pentru toate tipurile de linii închiriate [Detalii...]
274 Proiectul cu privire indicatorii minimali de calitate a serviciului de telefonie destinat publicului [Detalii...]
275 Proiectul formularului-tip de licenta de utilizare a resurselor de numerotatie [Detalii...]
276 Proiect decizie a presedintelui ANRC privitoare la principiile si preconditiile ofertei de referinta privind colocarea [Detalii...]
277 Proiect decizie a presedintelui ANRC privitoare la principiile si preconditiile ofertei de referinta privind interconectarea [Detalii...]
278 Proiect decizie a presedintelui ANRC privind identificarea „Telemobil” - S.A ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor pentru serviciile de voce [Detalii...]
279 Proiect decizie a presedintelui ANRC privind identificarea „Mobifon” - S.A ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor pentru serviciile de voce [Detalii...]
280 Proiect decizie a presedintelui ANRC privind identificarea „Orange România ” - S.A ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor pentru serviciile de voce [Detalii...]
281 Proiect decizie a presedintelui ANRC privind identificarea „Cosmorom” - S.A ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor pentru serviciile de voce [Detalii...]
282 Proiect decizie a presedintelui ANRC privind identificarea S.N.Tc. Romtelecom S. A. ca având putere semnificativa pe piata accesului la retelele publice de telefonie fixa [Detalii...]
283 Proiect de Decizie cu privire la desemnarea S.N. Tc. "Romtelecom" - S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului neconditionat la bucla locala, constituita din fire metalice torsadate, în scopul furnizarii de servicii de date în banda larga si servicii de voce [Detalii...]
284 Regulament privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice(Partea III) [Detalii...]
285 Proiectul regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice (Partea II) [Detalii...]
286 Proiectul regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice (Partea I) [Detalii...]
287 Proiectul Autorizatiei generale pentru furnizarea serviciului de linii închiriate [Detalii...]
288 Proiectul Autorizatiei generale pentru furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului [Detalii...]
289 Proiect de Autorizatie generala pentru furnizarea retelelor publice de comunicatii electronice [Detalii...]
290 Proiect de Autorizatie generala privind furnizarea exclusiv pentru nevoi proprii de retele si de servicii de comunicatii electronice [Detalii...]
291 Proiect de Decizie cu privire la desemnarea S.N. Tc. "Romtelecom" - S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului neconditionat la bucla locala, constituita din fire metalice torsadate, în scopul furnizarii de servicii de date în banda larga si servicii de voce [Detalii...]
292 Proiect de Decizie a Presedintelui ANRC pentru stabilirea conditiilor în care furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice beneficiaza de autorizatie generala [Detalii...]
293 Proiect Decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa - interconectare indirecta [Detalii...]
294 Proiect Decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa - servicii de retea inteligenta, publicare contract standard de interconectare, prevederi privind reducerea termenului de negociere [Detalii...]
295 Proiectul procedurii de acordare a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie din planul national de numerotatie [Detalii...]
296 Proiect de decizie privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala [Detalii...]
297 Proiect de decizie privind interconectarea pentru linii închiriate – segmente terminale cu reteaua publica de telefonie fixa [Detalii...]
298 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa [Detalii...]
299 Proiect de decizie privind interconectarea pentru linii închiriate – segmente terminale cu reteaua publica de telefonie fixa. [Detalii...]
300 Proiect decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Telemobil” – S.A. în vederea terminarii apelurilor [Detalii...]
301 Proiect decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Cosmorom” – S.A. în vederea terminarii apelurilor. [Detalii...]
302 Proiect decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Orange România” – S.A. în vederea terminarii apelurilor [Detalii...]
303 Proiect decizie privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Mobifon” – S.A. în vederea terminarii apelurilor [Detalii...]
304 Proiect de decizie privind desemnarea Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului neconditionat, total sau partajat, la bucla loca [Detalii...]
305 Proiect de decizie privind desemnarea Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii serviciilor de linii închiriate–segmente terminale [Detalii...]
306 Proiect de decizie privind desemnarea Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului neconditionat, total sau partajat, la bucla locala constituita dintr-o pereche de fire metalice torsadate, în scopul furnizarii de servicii de comunicatii electronice în banda larga si de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe [Detalii...]
307 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de tip „top-down” de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung de catre societatea comerciala „Romtelecom” – S.A. [Detalii...]
308 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de tip „top-down” de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung de catre societatea comerciala „Orange Romania” [Detalii...]
309 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de tip „top-down” de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung de catre societatea comerciala „Mobifon” – S.A. [Detalii...]
310 Proiect de decizie privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra în competenta Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii [Detalii...]
311 Proiect de decizie privind organizarea activitatii de colectare a creantelor bugetare ale Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii [Detalii...]
312 Proiect decizie privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice. [Detalii...]
313 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea evidentei contabile separate, în cadrul contabilitatii interne de gestiune, de catre societatea comerciala „Romtelecom” – S.A. [Detalii...]
314 Proiect de decizie privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice [Detalii...]
315 Consultare publica privind obiectivele studiilor de piata ce urmeaza a fi realizate de catre ANRC în scopul identificarii pietelor relevante specifice cu amanuntul din sectorul comunicatiilor electronice [Detalii...]
316 Proiect de decizie privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare nationale si internationale [Detalii...]
317 Proiect decizie privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale [Detalii...]
318 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea evidentei contabile separate, în cadrul contabilitatii interne de gestiune, de catre societatea comerciala „Romtelecom” – S.A. [Detalii...]
319 Proiect de decizie privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice. [Detalii...]
320 Proiect de decizie pentru modificarea deciziei presedintelui ANRC nr.88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 27 mai 2004 [Detalii...]
321 Proiect de decizie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 27 februarie 2004 [Detalii...]
322 Proiect de Decizie privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de servicii postale 9 august 2004 [Detalii...]
323 Proiect de decizie privind modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.140/2002 privind adoptarea Planului National de numerotatie si a Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.141/2002 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie 28 aprilie 2004 [Detalii...]
324 Proiect decizie privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice. 28 mai 2004 [Detalii...]
325 Consultare publica preliminara privind identificarea pietelor cu amanuntul din sectorul comunicatiilor electronice 28 august 2003 [Detalii...]
326 Proiectele deciziilor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind desemnarea furnizorilor cu putere semnificativa pe pietele relevante specifice cu amanuntul identificate prin Decizia presedintelui ANRC nr.1124/2004 29 septembrie 2004 [Detalii...]
327 Proiect de decizie privind unele masuri tranzitorii în vederea utilizarii eficiente a resurselor de numerotatie 5 iulie 2004 [Detalii...]
328 Consultare preliminara referitoare la actualizarea Planului National de Numerotatie 5 august 2004 [Detalii...]
329 Proiect de Decizie privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala 24 iunie 2004 [Detalii...]
330 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.124/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Orange” – S.A., în vederea terminarii apelurilor 22 decembrie 2004 [Detalii...]
331 Proiect de decizie a presedintelui ANRC privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul comunicatiilor electronice 26 mai 2004 [Detalii...]
332 Proiect de Decizie privind modificarea deciziilor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 si nr.1379/2003 si impunerea de clauze in ORI: 12 august 2004 [Detalii...]
333 Proiect de decizie pentru desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul comunicatiilor electronice, pentru subventionarea serviciului de acces la reteaua publica de telefonie si acordarea unor facilitati aplicabile în caz de neplata a facturii telefonice 28 mai 2004 [Detalii...]
334 Proiect de decizie pentru aprobarea formularelor necesare si a instructiunilor de utilizare a acestora privind realizarea creantelor bugetare ale Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii 26 noiembrie 2004 [Detalii...]

Atenţie!
Textele disponibile în secţiunea “Consultări încheiate“ reprezintă versiuni preliminare, diferite de variantele finale, ale unor acte cu caracter normativ care au fost sau urmează să fie aprobate. Documentele care au fost aprobate se găsesc în secţiunea Decizii ANCOM a acestui site.