Consultare

Titlu: HOTĂRĀRE pentru modificarea și completarea Hotărārii Guvernului nr. 518/2016 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, īn administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii

Fisier: ReadSpeaker MODIFICARE__HG_518_2016_rev_2_1503581151.pdf

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Fisier:

Expunere de motive: ReadSpeaker NF_MODIFICARE__HG_518_2016_rev_21503581151.pdf

Alte documente:

Referat de aprobare:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Documente suport:

Sinteza observatiilor:

Sinteza observatiilor:

Erata:

Rezultatul consultarii:  

Rezultatul consultarii:  

Alte documente:

Alte documente:

Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: 2017.08.24

Data limita pentru primirea observatiilor: 2017.09.25


<< Back