Consultare

Cod document: 2017/03/10

Titlu document: Expunere de motive la proiectul Deciziei președintelui ANCOM privind stabilirea condițiilor și procedurii de evaluare a gradului de īndeplinire a cerințelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor de corespondență interne, din cea mai rapidă categorie standard, care au fost impuse furnizorului de serviciu universal prin decizia de desemnare

 Fisier: ReadSpeaker Decizie_calitate_CNPR_expunere_motive1512478484.pdf


<< Back