Industrie

CNPR - furnizor de serviciu universal

Compania Naţională Poşta Română S.A. (CNPR) a fost desemnată ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale din România, până la data de 31 decembrie 2019, prin Decizia preşedintelui ANCOM nr. 1158/20.12.2013, cu modificările și completările ulterioare.
Conform prevederilor acestei decizii, CNPR are obligaţia să presteze pe întreg teritoriul României, inclusiv în zonele geografice greu accesibile sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde numărul redus al trimiterilor poştale colectate sau distribuite nu justifică prezenţa unui furnizor de servicii poştale pe principii comercial, la tarife accesibile şi la anumite standarde de calitate următoarele servicii poştale:
a) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect :
  1. trimiteri de corespondenţă, cu excepția trimiterilor de corespondență în număr mare;
  2. imprimate, cu excepția imprimatelor în număr mare;
  3. pachete mici, astfel cum acestea sunt prevăzute în Convenția Poștală Universală și Regulamentul poștei de scrisori, cu excepția pachetelor mici în număr mare;
b) colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv), cu excepția coletelor în număr mare;
c) distribuirea coletelor poștale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
d) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poștale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la lit. a);
e) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:
  1. trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la lit. a);
  2. colete poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv), cu excepția coletelor în număr mare;
  3. colete poştale cu limite de greutate între 10 și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

 f) colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaţionale.