Legea infrastructurii

Legea infrastructurii

Legea nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice:
 1. a intrat in vigoare la data de 28 iulie 2016
 2. stabileşte:
 • condiţiile īn care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată (inclusiv īn spaţiile aflate īn proprietate indiviză din clădirile cu mai multe locuinţe) īn vederea construirii, instalării, īntreţinerii, īnlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora;
 • accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică a operatorilor de rețea;
 • măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice și pentru facilitarea și stimularea extinderii acestora prin reducerea costurilor asociate acestei extinderi.
 3. se aplică:
 • furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice;
 • furnizorilor de reţele private de comunicaţii electronice, īn cazul accesului pe proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale;
 • operatorilor de rețea;
 • instituțiilor publice, inclusiv autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, precum şi oricăror alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale;
 • titularilor dreptului de proprietate privată asupra imobilelor;
 • instituţiilor publice din domeniul apărării, ordinii publice şi securității naţionale, īn ceea ce priveşte accesul pe proprietăţi pentru realizarea reţelelor de comunicaţii electronice pentru uz propriu;
 • ANCOM, īn vederea accesului pe proprietăți, pentru instalarea stațiilor de monitorizare, a rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare monitorizării frecvențelor radio din benzile de frecvențe cu utilizare neguvernamentală.

 4. nu se aplică:

 • cu excepția situației prevăzute la pct. 3 de mai sus, reţelelor de comunicaţii electronice deținute sau administrate de instituțiile publice din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale;
 • cu excepția situației prevăzute la pct. 3 de mai sus, stațiilor de monitorizare a rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică deținute sau administrate de ANCOM īn scopul monitorizării frecvențelor radio din benzile de frecvențe cu utilizare neguvernamentală;
 • imobilelor care constituie conform legislației īn vigoare fondul forestier național.

La data intrării īn vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 680 din 1 octombrie 2012, cu excepția prevederilor art. 6, 8, 13 și art. 33 alin. (1) lit. b), care īși vor īnceta aplicabilitatea la data intrării īn vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4), precum și cu excepția dispozițiilor art. 42 pct. 1.

 

Elemente de noutate față de Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice:

Acces pe proprietatea publică sau privată

 

 • Tarife maxime/orientative
 • Aplicație informatică (date de identificare imobile care fac obiectul dreptului de acces/ prețul sau tariful si unitatea de măsură/copia contractelor de acces – a hotărārilor judecătorești) – Decizia 274/2018

Acces la infrastructura fizică a operatorilor de rețea

 

 • Noi domenii (energie electrică, iluminat public, servicii de comunicații electronice, gaze naturale, energie termică si apă, servicii de transport)
 • Condiții tehnice și economice de acces pentru proiectele de infrastructură realizate cu sprijin/participare publică
 • Tarife de acces orientative
 • Īndrumări cu privire la situațiile īn care operatorii de rețea pot refuza accesul la infrastructură sau realizarea activității de inspecție
 • Punct de informare unic (amplasarea, traseul, tipul si utilizarea actuală a infrastructurii fizice) – Deciziile 1113/2017 și 395/2018

Noi competențe de soluționare a litigiilor

 

 • Acordarea accesului la infrastructură
 • Furnizarea de informații privind amplasarea, traseul, tipul și utilizarea infrastructurii fizice
 • Efectuarea inspecțiilor elementelor de infrastructura
 • Acordarea accesului la infrastructura fizica instalată in interiorul unei clădiri
 • Furnizarea informațiilor privind lucrările de inginerie civilă
 • Coordonarea lucrărilor
 

Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice a intrat in vigoare la data de 31 octombrie 2012 și stabileşte condiţiile īn care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată (inclusiv īn spaţiile aflate īn proprietate indiviză din clădirile cu mai multe locuinţe) īn vederea instalării, īntreţinerii, īnlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură și măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice. Detalii...

Legea infrastructurii