Industrie

Sesiuni de examinare a operatorilor radio în serviciile mobil aeronautic și mobil maritim

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunță programul sesiunilor ordinare de examinare în vederea obținerii/prelungirii valabilităţii certificatului de operator radio în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit. Examinările vor avea loc în datele de 05.10.2017, 10.10.2017 şi 30-31.10.2017 în sediile AEROCLUBLULUI ROMÂNIEI din țară, începând cu ora 09:00. Înscrierea la examen este condiționată de absolvirea cursului de operator radio urmat în cadrul AEROCLUBULUI ROMÂNIEI. Depunere a solicitării de înscriere la examen va fi corelată cu data absolvirii cu calificativul admis a cursului de operator radio. Informații suplimentare: la sediul AEROCLUBLULUI ROMÂNIEI, B-dul Lascăr Catargiu nr. 54, sector 1, București, tel: 0213123619, 0213173863, pagină de Internet: www.aeroclubulromaniei.ro.

 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunță programul sesiunilor ordinare de examinare în vederea obținerii certificatului de operator radio în serviciul mobil maritim pentru ambarcațiuni de agrement (GMDSS-LRC). Examinările vor avea loc la datele de 05.10.2017 şi 19.10.2017 în locația NAUTICAL BLUE S.R.L. din Constanţa, str. Pandurului nr. 60, cod poştal 900082, începând cu ora 09:00. Înscrierea la examen este condiționată de absolvirea cursului de operator radio urmat în cadrul NAUTICAL BLUE S.R.L. Depunerea solicitării de înscriere la examen va fi corelată cu data absolvirii cu calificativul admis a cursului de operator radio. Informații suplimentare: la sediul NAUTICAL BLUE S.R.L., str. Pandurului nr. 60, Constanța, tel.: +40241616786, e-mail: nauticalblue@yahoo.com .
 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunță programul sesiunilor ordinare de examinare de evaluare a cunoștințelor în vederea prelungirii termenului de valabilitate pentru certificatele de operator radio în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit. Examinările de evaluare a cunoștințelor vor avea loc în datele de 05.10.2017, 12.10.2017, 19.10.2017 și 26.10.2017 în localitatea București, la sediul Școlii Superioare de Aviație Civilă, str. Grațioasă nr. 13, sector 1, ora 09:00. Participarea la examenul de evaluare a cunoștințelor este condiționată de existența unui certificat de operator radio în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic în termen de valabilitate și de absolvirea cursului de reconfirmare a cunoștințelor urmat în cadrul Școlii Superioare de Aviație Civilă. Data limită de depunere a solicitării de prelungire a termenului de valabilitate va fi cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilității certificatului de operator radio, dar nu mai devreme de 6 luni până la această dată. Informații suplimentare: la sediul Școlii Superioare de Aviație Civilă, str. Grațioasă nr. 13, sector 1, București, tel: 0212331638, 0212331820, e-mail: info@aviationacademy.ro.
 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunță programul cursurilor și al sesiunilor ordinare de examinare în vederea prelungirii valabilității/obținerii certificatului de operator radio pe căile de navigație interioară. Cursurile și examinările vor avea loc în luna septembrie 2017 în perioadele 04-08.09.2017 (prelungire valabilitate) și 04.-15.09.2017 (obținere) în locația Sucursalei CERONAV din Galați, str. Portului nr. 54A, începând cu ora 09:00. Înscrierea la examen este condiționată de absolvirea cursului de operator radio urmat în cadrul CERONAV Galați. Depunerea solicitării de înscriere la examen va fi corelată cu data absolvirii cu calificativul admis a cursului de operator radio. Informații suplimentare: la sediul CERONAV Galați, str. Portului nr. 54A, tel.: +40236471011, e-mail: office-galati@ceronav.ro.
 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunță programul sesiunilor ordinare de examinare în vederea obținerii certificatului de operator radio în serviciile mobil maritim și mobil maritim prin satelit (GMDSS-GOC/ROC). Examinările vor avea loc la până la sfârșitul anului 2017 de patru ori pe lună în ziua de vineri a fiecărei săptămâni în locația CERONAV din Constanța, str. Pescarilor nr. 69A, începând cu ora 09:00. Înscrierea la examen este condiționată de absolvirea cursului de operator radio urmat în cadrul CERONAV Constanța. Depunerea solicitării de înscriere la examen va fi corelată cu data absolvirii cu calificativul admis a cursului de operator radio. Informații suplimentare: la sediul CERONAV Constanța, str. Pescarilor nr. 69A, tel.: +40241639595, e-mail: office@ceronav.ro.
 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunță programul sesiunilor ordinare de examinare în vederea prelungirii valabilității certificatului de operator radio în serviciile mobil maritim și mobil maritim prin satelit (GMDSS-ROC). Examinările vor avea loc la datele de 08.09.2017 și 13.09.2017 în locația Autorității Navale Române din Constanța, Incintă Port Constanța, Poarta 1, clădirea ANR începând cu ora 09:00. Participarea la examenul de evaluare a cunoștințelor este condiționată de existența unui certificat de operator radio în serviciile mobil maritim și mobil maritim prin satelit (GMDSS-ROC) în termen de valabilitate și de absolvirea cursului de reconfirmare a cunoștințelor urmat în cadrul Autorităţii Navale Române. Data limită de depunere a solicitării de prelungire a termenului de valabilitate va fi cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilității certificatului de operator radio, dar nu mai devreme de 6 luni până la această dată. Examinările vor fi deschise exclusiv personalului angajat al Autorității Navale Române. Informații suplimentare: la sediul Autorității Navale Române din Constanța, Incintă Port Constanța, Poarta 1, clădirea ANR, tel.: +40372416809, e-mail: pgusa@rna.ro.
 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunță programul sesiunilor ordinare de examinare de evaluare a cunoștințelor în vederea prelungirii termenului de valabilitate pentru certificatele de operator radio în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit. Examinările de evaluare a cunoștințelor vor avea loc în datele de 08.09.2017, 20.10.2017, 17.11.2017 și 15.12.2017 în localitatea Tuzla, Aerodorm Tuzla, în sediul REGIONAL AIR SERVICES, Aerodrom Tuzla-Constanţa, ora 09:00. Participarea la examenul de evaluare a cunoștințelor este condiționată de existența unui certificat de operator radio în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit în termen de valabilitate și de absolvirea cursului de reconfirmare a cunoștințelor urmat în cadrul REGIONAL AIR SERVICES. Data limită de depunere a solicitării de prelungire a termenului de valabilitate va fi cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilității certificatului de operator radio, dar nu mai devreme de 6 luni până la această dată. Informații suplimentare: la sediul REGIONAL AIR SERVICES, Aerodrom Tuzla-Constanţa, tel: 0723520214, 0720804521, e-mail: constantin.alexandru@regional-air.ro .
 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunță programul sesiunilor ordinare de examinare în vederea obținerii certificatului de operator radio în serviciul mobil maritim pentru ambarcațiuni de agrement (GMDSS-LRC). Examinările vor avea loc la datele de 13.09.2017, 18.10.2017, 25.10.2017, 15.11.2017 şi 29.11.2017 în locația SET SAIL NAUTICAL SCHOOL S.R.L. din Bucureşti, str. Uranus nr. 150, sector 5, clădirea The Ark, începând cu ora 09:00. Înscrierea la examen este condiționată de absolvirea cursului de operator radio urmat în cadrul SET SAIL NAUTICAL SCHOOL S.R.L. Depunerea solicitării de înscriere la examen va fi corelată cu data absolvirii cu calificativul admis a cursului de operator radio. Informații suplimentare: la sediul SET SAIL NAUTICAL SCHOOL S.R.L., str. Știrbei Vodă nr. 152, bl. 26B, sc. 4, ap. 12, sector 1, tel.: +40727387245, e-mail: office@setsail.ro .
 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunță programul sesiunilor ordinare de examinare în vederea obținerii certificatului de operator radio în serviciul mobil maritim pentru ambarcațiuni de agrement (GMDSS-LRC). Examinările vor avea loc la datele de 07.09.2017 şi 21.09.2017 în locația NAUTICAL BLUE S.R.L. din Constanţa, str. Pandurului nr. 60, cod poştal 900082, începând cu ora 09:00. Înscrierea la examen este condiționată de absolvirea cursului de operator radio urmat în cadrul NAUTICAL BLUE S.R.L. Depunerea solicitării de înscriere la examen va fi corelată cu data absolvirii cu calificativul admis a cursului de operator radio. Informații suplimentare: la sediul NAUTICAL BLUE S.R.L., str. Pandurului nr. 60, Constanța, tel.: +40241616786, e-mail: nauticalblue@yahoo.com .
 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunță programul sesiunilor ordinare de examinare de evaluare a cunoștințelor în vederea prelungirii termenului de valabilitate pentru certificatele de operator radio în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit. Examinările de evaluare a cunoștințelor vor avea loc în datele de 07.09.2017, 14.09.2017, 21.09.2017 și 29.09.2017 în localitatea București, la sediul Școlii Superioare de Aviație Civilă, str. Grațioasă nr. 13, sector 1, ora 09:00. Participarea la examenul de evaluare a cunoștințelor este condiționată de existența unui certificat de operator radio în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic în termen de valabilitate și de absolvirea cursului de reconfirmare a cunoștințelor urmat în cadrul Școlii Superioare de Aviație Civilă. Data limită de depunere a solicitării de prelungire a termenului de valabilitate va fi cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilității certificatului de operator radio, dar nu mai devreme de 6 luni până la această dată. Informații suplimentare: la sediul Școlii Superioare de Aviație Civilă, str. Grațioasă nr. 13, sector 1, București, tel: 0212331638, 0212331820, e-mail: info@aviationacademy.ro.
 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunță programul sesiunilor ordinare de examinare în vederea obținerii certificatului de operator radio în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit. Examinările vor avea loc în datele de 04.09.2017, 11-12.09.2017, 21.09.2017, 26.09.2017 și 29.09.2017 în sediile AEROCLUBLULUI ROMÂNIEI din țară, începând cu ora 09:00. Înscrierea la examen este condiționată de absolvirea cursului de operator radio urmat în cadrul AEROCLUBULUI ROMÂNIEI. Depunere a solicitării de înscriere la examen va fi corelată cu data absolvirii cu calificativul admis a cursului de operator radio. Informații suplimentare: la sediul AEROCLUBLULUI ROMÂNIEI, B-dul Lascăr Catargiu nr. 54, sector 1, București, tel: 0213123619, 0213173863, pagină de Internet: www.aeroclubulromaniei.ro.
 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunță programul sesiunilor ordinare de examinare în vederea obținerii certificatului de operator radio în serviciul mobil maritim pentru ambarcațiuni de agrement (GMDSS-LRC). Examinările vor avea loc până la sfârșitul anului de două ori pe lună (de regulă în săptămânile a doua și a patra ale fiecărei luni) în locațiile OPAL CONSTRUCT S.R.L. din țară, începând cu ora 09:00. Înscrierea la examen este condiționată de absolvirea cursului de operator radio urmat în cadrul OPAL CONSTRUCT S.R.L. Depunerea solicitării de înscriere la examen va fi corelată cu data absolvirii cu calificativul admis a cursului de operator radio. Informații suplimentare: la sediul OPAL CONSTRUCT S.R.L., str. Pescarilor nr. 101, Constanța, tel./fax: 0341482664, e-mail: sailadventuresro@gmail.com.