Industrie

Sesiuni de examinare a operatorilor radio în serviciile mobil aeronautic și mobil maritim

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunță programul sesiunilor de examinare în vederea obținerii și de evaluare a cunoștințelor în vederea prelungirii termenului de valabilitate pentru certificatele de operator radio în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit. Examinările vor avea loc în următoarele zile: 05.07.2018, 12.07.2018, 19.07.2018 și 26.07.2018 la sediul Școlii Superioare de Aviație Civilă, din localitatea București, str. Grațioasă nr. 13, sector 1, ora 09:00. Participarea la examenul de evaluare a cunoștințelor este condiționată de existența unui certificat de operator radio în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit în termen de valabilitate și de absolvirea cursului de reconfirmare a cunoștințelor urmat în cadrul Școlii Superioare de Aviație Civilă. Data limită de depunere a solicitării de prelungire a termenului de valabilitate va fi cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilității certificatului de operator radio, dar nu mai devreme de 6 luni până la această dată iar pentru obținerea certificatului formularul-tip se transmite cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea datei examenului. Informații suplimentare: la sediul Școlii Superioare de Aviație Civilă, str. Grațioasă nr. 13, sector 1, București, tel: 0212331638, 0212331820, pagină de Internet: www.aviationacademy.ro, e-mail: info@aviationacademy.ro.
 
Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunța programul sesiunilor de examinare în vederea obținerii și de evaluare a cunoștințelor în vederea prelungirii termenului de valabilitate pentru certificatele de operator radio în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit. Examinarile vor avea loc în perioadele: 18.06.2018 -22.06.2018, 25.06.2018 - 29.06.208 și 02.07.2018 – 06.07.2018, la sediul Școlii Superioare de Aviație Civila, din localitatea București, str. Grațioasa nr. 13, sector 1, ora 09:00. Participarea la examenul de evaluare a cunoștințelor este condiționata de existența unui certificat de operator radio în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit în termen de valabilitate și de absolvirea cursului de reconfirmare a cunoștințelor urmat în cadrul Școlii Superioare de Aviație Civila. Data limita de depunere a solicitarii de prelungire a termenului de valabilitate va fi cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilitații certificatului de operator radio, dar nu mai devreme de 6 luni pâna la aceasta data iar pentru obținerea certificatului formularul-tip se transmite cu cel puțin 5 zile lucratoare înaintea datei examenului. Informații suplimentare: la sediul Școlii Superioare de Aviație Civila, str. Grațioasa nr. 13, sector 1, București, tel: 0212331638, 0212331820, pagina de Internet: www.aviationacademy.ro , e-mail: info@aviationacademy.ro.
 
Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunța programul sesiunilor de examinare în vederea obținerii și de evaluare a cunoștințelor în vederea prelungirii termenului de valabilitate pentru certificatele de operator radio în serviciile mobil maritim și mobil maritim prin satelit. Examinarile vor avea loc în urmatoarele perioade: 21.05.2018-13.06.2018 pentru certificatul general de operator radio in serviciul mobil maritim și mobil maritim prin satelit, 18.06.2018-22.06.2018 pentru reconfirmarea certificatelor de operator radio pe caile de navigatie interioara și 18.06.2018-29.06.2018 pentru obținerea certificatelor de operator radio pe caile de navigatie interioara, în locația Sucursalei CERONAV din Galați, str. Portului nr. 54A, începând cu ora 09:00. Participarea la examenul de evaluare a cunoștințelor este condiționata de existența unui certificat de operator radio în serviciile mobil maritim și mobil maritim prin satelit în termen de valabilitate și de absolvirea cursului de reconfirmare a cunoștințelor urmat în cadrul CERONAV Galați. Depunerea solicitarii de înscriere la examen va fi corelata cu data absolvirii cu calificativul admis a cursului de operator radio. Data limita de depunere a solicitarii de prelungire a termenului de valabilitate va fi cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilitații certificatului de operator radio, dar nu mai devreme de 6 luni pâna la aceasta data iar pentru obținerea certificatului formularul-tip se transmite cu cel puțin 5 zile lucratoare înaintea datei examenului. Informații suplimentare: la sediul CERONAV Galați, str. Portului nr. 54A, tel.: +40236471011, pagina de Internet: www.ceronav.ro , e-mail: office-galati@ceronav.ro.
 
Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunța programul sesiunilor de examinare în vederea obținerii și de evaluare a cunoștințelor în vederea prelungirii termenului de valabilitate pentru certificatele de operator radio în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit. Examinarile vor avea loc în perioada  21.06.2018-27.06.2018 în localitatea Mosnita Noua nr. 291D, jud. Timis, în sediul S.C. AERO WEST, ora 09:00. Participarea la examenul de evaluare a cunoștințelor este condiționata de existența unui certificat de operator radio în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit în termen de valabilitate și de absolvirea cursului de reconfirmare a cunoștințelor urmat în cadrul AERO WEST. Data limita de depunere a solicitarii de prelungire a termenului de valabilitate va fi cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilitații certificatului de operator radio, dar nu mai devreme de 6 luni pâna la aceasta data iar pentru obținerea certificatului formularul-tip se transmite cu cel puțin 5 zile lucratoare înaintea datei examenului. Informații suplimentare: la sediul AERO WEST, Mosnita Noua nr. 291D, tel: 0735842540, pagina de Internet: www.aero-west.ro , e-mail: office@aero-west.ro.