Industrie

Operatori radio - Sesiuni de examinare

SESIUNI ORDINARE
 
Direcţia Regională Bucureşti anunţă susţinerea sesiunii ordinare de examinare în vederea obținerii certificatelor de operator radiotelefonist în serviciul mobil terestru. Examenul va avea loc în perioada 16-18.01.2018 în localitatea la Constanța, la sediul S.C.Oil Terminal din str. Caraiman nr.2, ora 12,00. Dosarul de înscriere la examen va cuprinde: cerere-tip, copie după actul de identitate, o fotografie color, tip pașaport ľ și copie după diplomă de studii (minim gimnaziu). Data limită de depunere a dosarelor este 09.01.2018 (data înregistrării la ANCOM). Informații suplimentare la sediul ANCOM - DR Bucureşti, Str. Lucian Blaga nr. 4, bloc M 110, tronson I, sector 3, persoană contact: Roxana ROBECI, tel: 0372.845.006; e-mail: roxana.robeci@ancom.org.ro sau la sediul ANCOM - Oficiul Judeţean Constanţa, str. Vasile Lupu nr.9, Constanţa, tel: 0372 84 5081, fax: 0241 650 093, email: constanta@ancom.org.ro.
 
 
SESIUNI EXTRAORDINARE