Industrie

Operatori radio - Sesiuni de examinare

 

SESIUNI ORDINARE

 

Direcția Regională București anunță susținerea sesiunii  ordinare de examinare în vederea obținerii certificatelor de operator radiotelefonist în serviciul mobil terestru. Examenul va avea loc în perioada 12-13.04.2016  începând cu ora 10,00, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - Direcţia Regională Bucureşti din str. Lucian Blaga nr. 4, bl. M110, Tronson 1, sector 3, Bucureşti. Dosarul de înscriere la examen va cuprinde: cerere-tip, copie după actul de identitate, o fotografie color, tip pașaport ľ și copie după diplomă de studii (minim gimnaziu). Data limită de depunere a dosarelor este  05.04.2016  (data înregistrării la ANCOM). Informații suplimentare la sediul ANCOM - DR București, persoană contact: Roxana ROBECI, tel: 0372.845.006; e-mail: roxana.robeci@ancom.org.ro. 

 

Direcţia Regională Iaşi a stabilit data de 06.05.2016 pentru organizarea sesiunii ordinare pentru obţinerea certificatului de operator radio în serviciul mobil terestru. Solicitanţii vor depune la D.R. Iaşi , până la data de 27.04.2016, actele prevăzute la Art. 9 din Anexa 1 din Regulamentul personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din România, aprobat prin Decizia Preşedintelui I.G.C.T.I. nr. 699 din 2005, cu modificările şi completările ulterioare. Examenul va avea loc la sediul ANCOM-D.R. Iaşi din Iaşi, stradela Moara de Vânt nr. 37A, începând cu ora 9. Relaţii suplimentare la tel. 0372845174, 0727377411, persoană de contact Laurenţiu Simon.

 

 

Direcția Regională Timiș anunță susținerea sesiunii  ordinare de examinare în vederea obținerii certificatelor de operator radiotelefonist în serviciul mobil terestru. Examenul va avea loc în perioada 10.05.2016-11.05.2016  începând cu ora 10,00, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - Direcţia Regională Timis din str. Horia nr. 24, Timisoara. Dosarul de înscriere la examen va cuprinde: cerere-tip, copie după actul de identitate, o fotografie color, tip pașaport  și copie după diplomă de studii (minim gimnaziu). Data limită de depunere a dosarelor este 29.04.2016  (data înregistrării la ANCOM). Informații suplimentare la sediul ANCOM - DR Timis, persoană contact: Diana MOROCZA, tel: 0372.845.875; e-mail diana.morocza@ancom.org.ro. 
 
 
Direcţia Regională Cluj a stabilit data de 25.05.2016 pentru organizarea sesiunii ordinare pentru obţinerea certificatului de operator radio în serviciul mobil terestru. Solicitanţii vor depune la D.R. Cluj, până la data de 18.05.2016, următoarele documente: cerere-tip, copie CI, copie act de studii de minim 8 clase şi o fotografie recentă 3x4. Examenul va avea loc la sediul ANCOM-Direcţia Regională Cluj, din str. Câmpeni nr. 28, Cluj-Napoca, începând cu ora 11.00. Relaţii suplimentare - Florin CHIŞ, tel. 0729 890 836, email florin.chis@ancom.org.ro.
 
 
 
SESIUNI EXTRAORDINARE
 

Direcția Regională București anunță susținerea sesiunii  extraordinare de examinare în vederea obținerii certificatelor de operator radiotelefonist în serviciul mobil terestru.Examenul va avea loc în perioada 22-23.03.2016 în localitateaConstanța, Incinta Port, Dana 34, ora 12,00. Dosarul de înscriere la examen va cuprinde: cerere-tip, copie după actul de identitate, o fotografie color, tip pașaport ľ și copie după diplomă de studii (minim gimnaziu). Data limită de depunere a dosarelor este  15.03.2016  (data înregistrării la ANCOM). Informații suplimentare la sediul ANCOM - DR București, persoană contact: Roxana ROBECI, tel: 0372.845.006; e-mail: roxana.robeci@ancom.org.ro, Daniel DĂIANU ( O. J. Constanța) tel. 0732005660, e-mail daniel.daianu@ancom.org.ro. 
 
 
Direcția Regională București anunță susținerea sesiunii  extraordinare de examinare în vederea obținerii certificatelor de operator radiotelefonist în serviciul mobil terestru. Examenul va avea loc în perioada 24.02.2016 în localitatea Ploieşti, la sediul Transport Călători Express S.A. Ploiești (fosta R.A.T.P.) din str. Găgeni nr. 88, jud. Prahova, ora 11,00. Dosarul de înscriere la examen va cuprinde: cerere-tip, copie după actul de identitate, o fotografie color, tip pașaport ľ și copie după diplomă de studii (minim gimnaziu). Data limită de depunere a dosarelor este  17.02.2016  (data înregistrării la ANCOM). Informații suplimentare la sediul ANCOM - DR București, persoană contact: Roxana ROBECI, tel: 0372.845.006; e-mail: roxana.robeci@ancom.org.ro, Angel Marian ARON ( O. J. Prahova) tel. 0372 84 5094, e-mail angel.aron@ancom.org.ro.