Industrie

Operatori radio - Sesiuni de examinare

 

 
SESIUNI ORDINARE
 

Direcția Regională București anunță susținerea sesiunii ordinare de examinare în vederea obținerii certificatelor de operator radiotelefonist în serviciul mobil terestru. Examenul va avea loc în data de 19-21.06.2018 începând cu ora 12,00, la sediul C.N.Căi Ferate CFR SA - Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța, Aleea Albăstrelelor, nr.10, loc. Constanța, jud. Constanța. Dosarul de înscriere la examen va cuprinde: cerere-tip, copie după actul de identitate, o fotografie color, tip pașaport 3/4 și copie după diplomă de studii (minim gimnaziu). Data limită de depunere a dosarelor este  13.06.2018  (data înregistrării la ANCOM). Informații suplimentare la sediul ANCOM - DR București, persoană contact: Gabriela Magearu, tel: 0372.845.005; e-mail: gabriela.magearu@ancom.org.ro
 
SESIUNI EXTRAORDINARE
 
Direcţia Regională Timiș anunță susținerea sesiunii extraordinare de examinare în vederea obținerii certificatelor de operator radiotelefonist în serviciul mobil terestru. Examenul va avea loc în 21.06.2018 începând cu ora 11.00, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – Oficiul Județean Hunedoara, str. Brândușei nr. 1C, loc. Deva, jud. Hunedoara. Dosarul de înscriere la examen va cuprinde: cerere-tip, copie după actul de identitate, o fotografie color tip pașaport  și copie după ultimul act de studii (minim 8 clase). Data limită de depunere a dosarelor este  20.06.2018  (data înregistrării la ANCOM). Informații suplimentare la sediul ANCOM - DR Timiș, persoană contact: Ana-Maria PEȚENCHEA, tel: 0732 005 905; e-mail anamaria.petenchea@ancom.org.ro.
 

Direcţia Regională Cluj anunţă organizarea sesiunii extraordinare de examinare în vederea obţinerii certificatelor de operator radiotelefonist în serviciul mobil terestru. Examenul va avea loc în data de 27.06.2018 începând cu ora 11.00, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - Direcţia Regională Cluj, str. Câmpeni nr. 28, jud. Cluj. Dosarul de înscriere la examen va cuprinde: cerere-tip, copie după actul de identitate, o fotografie color tip pașaport și copie după ultimul act de studii (minim 8 clase). Data limită de depunere a dosarelor este 20.06.2018 (data înregistrării la ANCOM) Informații suplimentare la sediul ANCOM - DR Cluj, persoană contact: Maria OLTEANU, tel: 0372.845.749; e-mail: maria.olteanu@ancom.org.ro.
 

Direcția Regională București anunță susținerea sesiunii extraordinare de examinare în vederea obținerii certificatelor de operator radiotelefonist în serviciul mobil terestru. Examenul va avea loc în data de 27-28.06.2018 începând cu ora 12,00, la sediul Serviciului de Ambulanță județean Vâlcea, str. General Magheru, nr.42, loc. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea. Dosarul de înscriere la examen va cuprinde: cerere-tip, copie după actul de identitate, o fotografie color, tip pașaport 3/4 și copie după diplomă de studii (minim gimnaziu). Data limită de depunere a dosarelor este 19.06.2018 (data înregistrării la ANCOM). Informații suplimentare la sediul ANCOM - DR București, persoană contact: Gabriela Magearu, tel: 0372.845.005; e-mail: gabriela.magearu@ancom.org.ro.

Direcţia Regională Timiș anunță susținerea sesiunii extraordinare de examinare în vederea obținerii certificatelor de operator radiotelefonist în serviciul mobil terestru. Examenul va avea loc în data de 06.06.2018  începând cu ora 11.00, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - Direcţia Regională Timiș, str. Horia nr. 24, Timișoara, jud. Timiș. Dosarul de înscriere la examen va cuprinde: cerere-tip, copie după actul de identitate, o fotografie color tip pașaport  și copie după ultimul act de studii (minim 8 clase). Data limită de depunere a dosarelor este  31.05.2018  (data înregistrării la ANCOM) Informații suplimentare la sediul ANCOM - DR Timiș, persoană contact: Ana-Maria PEȚENCHEA, tel: 0372 845 879; e-mail anamaria.petenchea@ancom.org.ro.
 
 
Direcţia Regională Iaşi a stabilit data de 17.07.2018 pentru organizarea unei sesiuni extraordinare pentru obţinerea certificatului de operator radio în serviciul mobil terestru. Solicitanţii vor depune la D.R. Iaşi , până la data de 10.07.2018, actele prevăzute la Art. 11 din Decizia Preşedintelui ANCOM nr. 543 din 2017, privind certificarea personalului operator al stațiilor de radiocomunicații. Examenul va avea loc la sediul Sucursalei Regionale de Telecomunicații CFR Iași din Iaşi, strada Gării nr. 1, începând cu ora 11. Relaţii suplimentare la tel. 0372845174, 0727377411, persoană de contact Laurenţiu Simon și la tel. 0372845181, 0732005710, persoană de contact Cristina Tanasă.