Industrie

Operatori radio - Sesiuni de examinare

 
SESIUNI ORDINARE

 

Direcţia Regională Bucureşti va organiza în perioada 04-05.04.2017 sesiunea  ordinară de examinare în vederea obținerii certificatelor de operator radiotelefonist în serviciul mobil terestru. Examenul va avea loc începând cu ora 10,00, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - Direcţia Regională Bucureşti din str. Lucian Blaga nr. 4, bl. M110, Tronson 1,sector 3, Bucureşti. Dosarul de înscriere la examen va cuprinde: cerere-tip, copie după actul de identitate, o fotografie color, tip pașaport ľ și copie după diplomă de studii (minim gimnaziu). Data limită de depunere a dosarelor este  28.03.2017  (data înregistrării la ANCOM). Informații suplimentare la sediul ANCOM - DR București, persoană contact: Roxana ROBECI, tel: 0372.845.006; e-mail: roxana.robeci@ancom.org.ro. 
 
SESIUNI EXTRAORDINARE
 
Direcţia Regională Iaşi anunță organizarea unei sesiuni extraordinare pentru obţinerea certificatului de operator radio în serviciul mobil terestru în data de 15.03.2017. Solicitanţii vor depune la D.R. Iaşi, până la data de 08.03.2017, actele prevăzute la Art. 9 din Anexa 1 din Regulamentul personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din România, aprobat prin Decizia Preşedintelui I.G.C.T.I. nr. 699 din 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Examenul va avea loc la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrița din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghiescu nr. 13, jud. Neamț, începând cu ora 10.30. Relaţii suplimentare la tel. 0372845174, 0727377411, persoană de contact Laurenţiu Simon și la tel. 0372845175, 0732005705, persoană de contact Ioan Cristian Chertic.
 
 

Direcția Regională București anunță susținerea sesiunii  extraordinare de examinare în vederea obținerii certificatelor de operator radiotelefonist în serviciul mobil terestru. Examenul va avea loc în perioada 15-17.03.2017 în localitatea la Constanța, la sediul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral din str. Mircea cel Bătrân nr. 127, ora 11,30  și la sediul ANCOM - Oficiul Judeţean Constanţa (B-dul. Tomis, nr. 271, bl. L9C, sc.B, ap.20, Constanţa, Tel: 0372 84 5081, Fax: 0241 650 093,constanta@ancom.org.ro). Dosarul de înscriere la examen va cuprinde: cerere-tip, copie după actul de identitate, o fotografie color, tip pașaport 3/4 și copie după diplomă de studii (minim gimnaziu). 
Data limită de depunere a dosarelor este  08.03.2017  (data înregistrării la ANCOM). 

Informații suplimentare la sediul ANCOM - DR București, persoană contact: Roxana ROBECI, tel: 0372.845.006; e-mail: roxana.robeci@ancom.org.ro, adresă: Str. Lucian Blaga nr. 4, bloc M 110, tronson I, sector 3, Bucureşti sau la adresa de internet www.ancom.org.ro-operatori radio. 

 

 
Direcția Regionala București anunța susținerea sesiunii extraordinare de examinare în vederea obținerii certificatelor de operator radiotelefonist în serviciul mobil terestru. Examenul va avea loc în perioada 21-23.02.2017  începând cu ora 11.30, la Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” din Brasov, str. Turnului nr. 3. Dosarul de înscriere la examen va cuprinde: cerere-tip, copie după actul de identitate, o fotografie color, tip pașaport 3/4 și copie după diplomă de studii (minim gimnaziu). Data limită de depunere a dosarelor este 14.02.2017 (data înregistrării la ANCOM).
Informații suplimentare la sediul ANCOM - DR București, persoana contact: Roxana ROBECI, tel: 0372.845.006; e-mail: roxana.robeci@ancom.org.ro sau la sediul ANCOM - Oficiul Judeţean Braşov, tel: 0372 84 5070, email: brasov@ancom.org.ro