Industrie

Operatori radio - Sesiuni de examinare

 

SESIUNI ORDINARE

 
Direcţia Regională Cluj a stabilit data de 25.05.2016 pentru organizarea sesiunii ordinare pentru obţinerea certificatului de operator radio în serviciul mobil terestru. Solicitanţii vor depune la D.R. Cluj, până la data de 18.05.2016, următoarele documente: cerere-tip, copie CI, copie act de studii de minim 8 clase şi o fotografie recentă 3x4. Examenul va avea loc la sediul ANCOM-Direcţia Regională Cluj, din str. Câmpeni nr. 28, Cluj-Napoca, începând cu ora 11.00. Relaţii suplimentare - Florin CHIŞ, tel. 0729 890 836, email florin.chis@ancom.org.ro.
 
Direcția Regională Timiș anunță susținerea sesiunii  ordinare de examinare în vederea obținerii certificatelor de operator radiotelefonist în serviciul mobil terestru. Examenul va avea loc în perioada 10.05.2016-11.05.2016  începând cu ora 10,00, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - Direcţia Regională Timis din str. Horia nr. 24, Timisoara. Dosarul de înscriere la examen va cuprinde: cerere-tip, copie după actul de identitate, o fotografie color, tip pașaport  și copie după diplomă de studii (minim gimnaziu). Data limită de depunere a dosarelor este 29.04.2016  (data înregistrării la ANCOM). Informații suplimentare la sediul ANCOM - DR Timis, persoană contact: Diana MOROCZA, tel: 0372.845.875; e-mail diana.morocza@ancom.org.ro. 
 
 
 
SESIUNI EXTRAORDINARE
 
Direcţia Regională Iaşi a stabilit data de 25.05.2016 pentru organizarea unei sesiuni extraordinare pentru obţinerea certificatului de operator radio în serviciul mobil terestru. Solicitanţii vor depune la D.R. Iaşi, până la data de 18.05.2016, actele prevăzute la Art. 9 din Anexa 1 din Regulamentul personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din România , aprobat prin Decizia Preşedintelui I.G.C.T.I. nr. 699 din 2005, cu modificările şi completările ulterioare. Examenul va avea loc la sediul S.N.T.G.N. Transgaz S.A., Sector Bacău, str. Arcadie Șeptilici nr. 5, Bacău, jud. Bacău, începând cu ora 11. Relaţii suplimentare la tel. 0372845174, 0727377411, persoană de contact Laurenţiu Simon.
 
Direcția Regională București anunță susținerea sesiunii  extraordinare de examinare în vederea obținerii certificatelor de operator radiotelefonist în serviciul mobil terestru. Examenul va avea loc în perioada 07-09.06.2015 în localitatea Constanța. Dosarul de înscriere la examen va cuprinde: cerere-tip, copie după actul de identitate, o fotografie color, tip pașaport ľ și copie după diplomă de studii (minim gimnaziu). Data limită de depunere a dosarelor este  31.05.2016  (data înregistrării la ANCOM). Informații suplimentare la sediul ANCOM - DR București, persoană contact: Roxana ROBECI, tel: 0372.845.006; e-mail: roxana.robeci@ancom.org.ro, Daniel DĂIANU (O. J. Constanța) tel. 0732005660, e-mail daniel.daianu@ancom.org.ro, Aurel IONESCU (O. J. Constanța) tel. 0732005661, e-mail aurel.ionescu@ancom.org.ro sau la adresa de Internet www.ancom.org.ro-operatori radio. 
 
Direcţia Regională Iaşi anunță susținerea unei sesiuni extraordinare pentru obţinerea certificatului de operator radio în serviciul mobil terestru. Examenul va avea loc în data de 14.06.2016 la sediul S.A.J.N. Piatra Neamț, str. Dimitrie Leonida nr. 151, Piatra Neamț, jud. Neamț, începând cu ora 11. Solicitanţii vor depune la D.R. Iaşi , până la data de 07.06.2016, actele prevăzute la Art. 9 din Anexa 1 din Regulamentul personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din România, aprobat prin Decizia Preşedintelui I.G.C.T.I. nr. 699 din 2005, cu modificările şi completările ulterioare. Relaţii suplimentare la tel. 0372845175, 0732005705, persoană de contact Ioan Cristian Chertic.