Printeaza Pagina

Decizia privind tarifele maxime pentru accesul pe proprietatea publica a intrat in vigoare

03.12.2018

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare īn Comunicații nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, īn sau sub imobilele proprietate publică a fost publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1013/29.11.2018. Decizia stabilește nivelul maxim al tarifelor care pot fi percepute operatorilor de rețele de comunicaţii electronice pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, īn sau sub imobilele proprietate publică administrate de autoritățile administrației publice centrale sau locale.

Cui i se aplică decizia?

Decizia ANCOM se aplică instituţiilor publice, inclusiv autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, precum şi oricăror alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale și care nu dețin infrastructuri prin care să furnizeze utilități publice sau servicii de transport.

Tarifele stabilite prin decizie vor fi achitate de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice interesaţi să obţină acces la imobilele deţinute de instituţiile publice sau entitățile sus-menționate.

Prevederile deciziei

Decizia prevede că tariful pentru exercitarea dreptului de acces la elemente de infrastructură ca antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stālpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, precum și pentru cablurile și cutiile pentru care se exercită un alt tip de acces decāt cel prevăzut īn anexa deciziei nu poate depăși valoarea de zero lei. Totodată, decizia stabilește tarifele maxime pozitive pentru 48 de tipuri de acces.

Pānă la data de 27 ianuarie 2019, pentru imobilele proprietate publică unde au fost realizate lucrări de acces pe proprietăți, entitățile vizate urmează să publice, modifice sau completeze condițiile īn care se realizează dreptul de acces (inclusiv tarifele maxime) la imobile proprietate publică, precum și documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte īn vederea dovedirii īndeplinirii acestor condiții.