Printeaza Pagina

Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice

Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice:

 

1.    a intrat in vigoare la data de 31 octombrie 2012,

2.    stabileşte:

  • condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată (inclusiv în spaţiile aflate în proprietate indiviză din clădirile cu mai multe locuinţe) în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora;
  • modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură;
  • măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii electronice.

3. se aplică:

  • furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice;
  • furnizorilor de reţele private de comunicaţii electronice; 
  • persoanelor care deţin sau controlează elemente de infrastructură;
  • regiilor autonome şi instituţiilor publice, inclusiv autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, precum şi oricăror alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale;
  • titularilor dreptului de proprietate privată asupra imobilelor;
  • autorităţilor şi instituţiilor statului, inclusiv celor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, până la adoptarea unor reglementări speciale, în ceea ce priveşte accesul pe proprietăţi pentru realizarea reţelelor de comunicaţii electronice pentru uz propriu.

Începând cu data de 31 octombrie s-au abrogat art. 22-31, art. 55 alin. (1) lit. g) şi alin. -(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată este un drept de servitute, care se exercită cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.


Documentele din această secţiune sunt realizate exclusiv cu scopul de a oferi informaţii de bază, într-un limbaj accesibil, cu privire la dispoziţiile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice.

 

Observaţii ANCOM