Printeaza Pagina

Regimul interconectării

Interconectarea asigură accesul unui operator de pe piaţă la infrastructura de comunicaţii a altui operator, materializându-se la nivelul utilizatorilor finali în posibilitatea de a vorbi cu abonaţi ai altor reţele. Practicarea unor tarife de interconectare fundamentate pe costuri oferă fiecărui operator şanse echitabile de a concura cu operatorii cu putere semnificativă pe piaţă, accesul acestora la infrastructura publica fixa şi mobilă de comunicaţii electronice.
În scopul promovării  concurentei, asigurării interoperabilităţii serviciilor de comunicaţii electronice şi protejării drepturilor şi intereselor consumatorilor, ANCOM a luat o serie de măsuri pentru a preveni comportamentul abuziv al operatorilor cu putere semnificativă pe piaţă, măsuri continuate de ANCOM.
ANCOM a desemnat furnizorii cu putere semnificativă pe piaţă, impunându-le o serie de obligaţii cu privire la acordarea accesului la anumite facilităţi în ceea ce priveşte interconectarea, fundamentarea tarifelor în funcţie de costuri, tinerea evidenţei contabile separate, dar şi obligaţii privind transparenta şi nediscriminarea fată de ceilalţi jucători din piaţă. Aceste obligaţii s-au materializat din punct de vedere normativ în:
 
  • regimul interconectării cu reţelele publice de telefonie fixă
  • regimul interconectării cu reţelele publice de telefonie mobilă
 
Impunând operatorilor cu putere semnificativă pe piaţă aceste obligaţii, ANCOM a reuşit să elimine principalele bariere pe care noii operatori le întâlneau la intrarea pe piaţă.

Regimul interconectării pentru serviciile de telefonie

1. Regimul interconectării cu reţelele publice de telefonie fixă

2. Regimul interconectării cu reţelele publice de telefonie mobile

3. Regimul interconectării pentru servicii de linii închiriate – segmente terminale


Acordul de interconectare cu reţelele operatorilor cu putere semnificativă
Tarife maxime pentru serviciile de interconectare
Acte normative în domeniul interconectării
Studii interconectare