Printeaza Pagina

Reglementari privind interconectarea IP pentru serviciile de telefonie in consultare publica

09.08.2018

ANCOM a lansat astăzi īn consultare publică un proiect de decizie care stabilește cerințele tehnice armonizate și tarifele serviciilor auxiliare pentru interconectarea IP  pentru terminarea apelurilor fixe și mobile īn rețelele publice de telefonie.

ANCOM a considerat oportună o intervenție de reglementare īn domeniul interconectării IP pentru a asigura șanse egale tuturor jucătorilor de pe piață, īn contextul īn care furnizorii alternativi de servicii de apeluri la puncte fixe, deţinători de reţele IP, se confruntă cu refuzul operatorilor mari privind accesul la interconectarea bazată pe tehnologie IP, aceştia din urmă creānd și menținānd bariere la intrarea pe piață.

Sfera de aplicare

Obligaţiile referitoare la interconectarea IP vor fi respectate de cei 36 de furnizori de telefonie fixă şi 5 furnizori de telefonie mobilă identificaţi īn anul 2017 cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile. Lista furnizorilor cărora li se vor aplica măsurile de reglementare propuse poate fi consultată aici.

Obligaţii impuse privind interconectarea IP

Cei 36 de furnizori de telefonie fixă şi 5 de telefonie mobilă vor avea obligaţia ca, pānă cel mai tārziu la data de 1 martie 2019, să facă publice, pe paginile proprii de internet, informații referitoare la condițiile īn care oferă acest tip de servicii de interconectare.

De asemenea, aceştia vor avea obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate şi de a aplica condiţii echivalente de interconectare īn circumstanțe echivalente tuturor persoanelor care solicită sau beneficiază deja de interconectare, īncepānd cu data de 1 mai 2019.

Totodată, pentru a facilita aplicabilitatea măsurii de reglementare, Autoritatea propune și tarifele pentru serviciile auxiliare interconectării IP, rezultate ca urmare a unei analize comparative la nivel european și a revizuirii unor modele de cost aplicate anterior de ANCOM īn legătură cu anumite servicii asociate interconectării.

Identificarea cerințelor tehnice pentru interconectarea IP

Pentru a colecta și analiza datele necesare identificării cerințelor tehnice armonizate la nivel național aplicabile interconectărilor IP viitoare, Autoritatea a constituit un grup de lucru comun cu reprezentanți ai industriei īn domeniul comunicațiilor electronice și specialiști īn cercetarea tehnologiilor moderne IP şi a evaluat opiniile a 20 operatori de telefonie fixă și mobilă, reprezentativi la nivelul pieței.

Procesul de consultare publică

Proiectul de măsuri ale ANCOM de identificare şi reglementare a cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP īn vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe și mobile īn reţelele publice de telefonie precum și de reglementare a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri pānă la data de 10.09.2018, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Conform cadrului european de reglementare īn domeniu, după consultarea națională a deciziei, ANCOM va notifica Comisia Europeană, Organismul Autorităţilor Europene de Reglementare īn Domeniul Comunicaţiilor Electronice (OAREC) şi autorităţile naţionale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene setul de măsuri propuse. Comisia Europeană, OAREC şi celelalte autorităţi de reglementare vor putea transmite ANCOM comentarii şi observaţii īn termen de o lună de la data notificării. Avānd īn vedere observațiile transmise de organismele europene, ANCOM poate adopta setul de măsuri.