Media

Proiect de strategie de reglementare în domeniul serviciilor postale pentru perioada 2017-2020

05.01.2017
 
 
ANCOM supune astazi consultarii publice Proiectul de Strategie de reglementare în domeniul serviciilor postale pentru perioada 2017-2020, ce este structurat pe urmatoarele directii de actiune: promovarea intereselor utilizatorilor de servicii postale, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal, promovarea concurentei și încurajarea investitiilor si promovarea inovatiei.
 
Context
Actuala propunere de Strategie a fost elaborata de ANCOM în continuarea Strategiei de reglementare a domeniului serviciilor poștale pentru perioada 2012-2016. În intervalul aferent precedentei strategii, Autoritatea a urmarit mai multe obiective-cheie, concretizate, printre altele, în masuri precum: monitorizarea modului în care furnizorii de servicii poștale își respecta obligațiile stabilite de legislația din domeniul serviciilor poștale, evaluarea masurilor necesare pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati la serviciile poștale în conditii echivalente celor de care beneficiaza ceilalti utilizatori, evaluarea drepturilor si obligatiilor furnizorului de serviciu universal și realizarea de studii de piata pentru identificarea nevoilor utilizatorilor serviciilor postale. În perioada respectiva ANCOM a derulat peste 4.000 de acțiuni de control menite sa asigure buna funcționare a domeniului serviciilor poștale din România.
Totodata, ANCOM a urmarit optimizarea activitatii de autorizare a furnizorilor de servicii postale, în acest context Autoritatea propunând revizuirea legislatiei secundare în materie, prin lansarea în consultare publica, la data de 29 noiembrie 2016, a proiectului unei noi decizii privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale, act normativ care urmeaza sa intre în vigoare în prima parte a anului 2017.
Mai multe detalii despre implementarea Strategiei ANCOM de reglementare a domeniului serviciilor poștale 2012-2016 gasiți în Raportul de evaluare disponibil aici.
 
Direcții de acțiune 2017 - 2020
Pentru promovarea intereselor utilizatorilor de servicii postale din România în perioada 2017-2020, ANCOM își propune sa continue procesul anual de monitorizare a calitații serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal, acțiunile de informare a utilizatorilor cu privire la drepturile lor în relația cu furnizorii de servicii poștale și sa analizeze în ce masura serviciile poștale disponibile pe piața și condițiile de furnizare a acestora asigura satisfacerea necesitaților specifice ale utilizatorilor cu nevoi speciale, urmarind inclusiv sa identifice modul în care furnizorii de servicii poștale pot veni, cât mai eficient, în întâmpinarea nevoilor speciale ale  acestei categorii de utilizatori prin furnizarea de servicii noi.
În sensul asigurarii accesului tuturor utilizatorilor la serviciul universal în sectorul serviciilor postale, în intervalul 2017-2020, activitatea ANCOM va fi axata, în primul rând, pe monitorizarea modului în care furnizorul de serviciu universal își îndeplinește obligațiile ce îi incumba în conformitate cu prevederile deciziei de desemnare, astfel încât serviciile din sfera serviciului universal sa fie furnizate în condițiile de calitate stabilite prin intermediul deciziei de desemnare, în mod transparent și nediscriminatoriu, urmarind, totodata, stabilirea celor mai potrivite masuri de reglementare în ceea ce privește tarifele aferente acestor servicii.
Astfel, activitatea ANCOM va fi orientata în principal spre modificarea modalitații de stabilire a tarifelor aferente serviciilor din sfera serviciului universal, dar și pe asigurarea continuitații furnizarii serviciului universal. Pâna la sfârșitul anului 2018, când expira perioada pentru care CNPR este desemnat ca furnizor de serviciu universal, ANCOM va analiza daca este oportuna organizarea unei noi proceduri de desemnare ori daca serviciile din sfera serviciului universal pot fi asigurate prin intermediul mecanismelor concurențiale din piața.
În scopul promovarii eficienței economice și a concurenței efective pe piața serviciilor poștale concomitent cu maximizarea beneficiilor utilizatorilor, ANCOM va analiza în perioada vizata situațiile în care se impune necesitatea stabilirii unor condiții de acces la rețeaua poștala publica a CNPR. În masura în care acest lucru se va impune, vor fi stabilite condițiile tehnice și economice în care se poate realiza accesul la rețeaua poștala publica, la elementele de infrastructura, precum și, eventual, la serviciile furnizate de catre CNPR, prin definirea unei metodologii care va permite identificarea punctelor de acces în cazul carora acordarea accesului ar fi fezabila, precum și prin stabilirea unui model tehnico-economic de calculație a costurilor rețelei, ale elementelor de infrastructura și, eventual, ale serviciilor furnizate de catre CNPR.
Tinând cont de dezvoltarile tehnologice din ultimii ani, de creșterea comerțului electronic si de accelerarea implementarii de noi modalitați de prelucrare a trimiterilor poștale, cum ar fi soluțiile integrate de tipul „PCL” (Parcels Locker Service), „electronic self delivery”, „self-service” etc., ANCOM își propune sa realizeze un studiu privind volumele de trafic poștal generate de comerțul on-line și sa reglementeze, daca se va dovedi necesar, noi servicii poștale si condițiile în care acestea pot fi furnizate.
 
Procesul de consultare publica
Proiectul de strategie de reglementare în domeniul serviciilor postale pentru perioada 2017-2020 poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pâna la data de 20.02.2017, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la Registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.