Industrie

Serviciu universal īn domeniul poştal

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, cu modificările și completările ulterioare, defineşte dreptul oricărei persoane de a avea acces la serviciul universal ca fiind dreptul de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poştale incluse īn sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, īn orice punct de pe teritoriul Romāniei, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.
 
Serviciile poştale incluse īn sfera serviciului universal sunt:
  • colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale avānd ca obiect trimiteri de corespondenţă, imprimate și pachete mici, īn greutate de pānă la două kg (inclusiv);
  • colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale, īn greutate de pānă la 10 kg (inclusiv);
  • distribuirea coletelor poștale īn greutate de pānă la 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romāniei către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
  • serviciul de trimitere recomandată avānd ca obiect trimiteri poștale din categoria prevăzută la lit. a);
  • serviciul de trimitere cu valoare declarată avānd ca obiect trimiteri poștale din categoriile prevăzute la lit. a) – c);
  • colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale;
  • orice alte servicii poștale stabilite prin lege, dacă răspund unor necesități de ordin social sau economic ale utilizatorilor, care nu pot fi asigurate īn mod satisfăcător īn condițiile unei piețe concurențiale.
 
Desemnarea furnizorilor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poştale se realizează īn condiţiile prevederilor Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal īn domeniul serviciilor poştale.

 

Īn ceea ce priveşte elaborarea de rapoarte, studii, analize şi alte asemenea documente īn domeniul serviciilor poştale, dar şi pentru urmărirea şi controlul aplicării prevederilor cuprinse īn actele normative īn vigoare, Decizia preşedintelui ANC nr.127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă cadrul legislativ secundar emis īn scopul reglementării acestor aspecte.