Utilizatori

Sesizează ANCOM

ANCOM asigură concurenţa pe piaţa serviciilor de comunicaţii, protejând astfel indirect interesele utilizatorilor, care au de ales între ofertele mai multor furnizori.
Cele mai multe probleme pot fi rezolvate chiar de furnizorul tău, care, într-o piaţă concurenţială, trebuie să fie direct interesat să rezolve problemele clienţilor săi. Adreseaza-te, deci, mai întâi, furnizorului tău de servicii.
ANCOM nu poate controla respectarea contractului încheiat de furnizor cu utilizatorii săi. Dacă furnizorul nu îşi respectă obligaţiile contractuale, adresează-te ANPC.
ANCOM poate interveni în situaţiile în care furnizorii de comunicaţii electronice (telefonie, internet, CATV) îţi încalcă drepturile de informare, nu îţi oferă serviciul de portabilitate a numerelor, nu includ anumite informaţii în contract sau nu respectă legislaţia specifică din domeniul comunicaţiilor electronice. 
ANCOM poate interveni şi în situaţiile în care furnizorii de servicii poştale nu respectă legislaţia specifică din domeniul serviciilor poştale.
De asemenea, în anumite situaţii, ANCOM poate face demersuri pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului.

Cum te poţi adresa ANCOM? 6 REGULI SIMPLE

1. Adresează-te în scris!

2. Scrie clar şi la obiect!

3. Dă-ne datele tale de indentificare!

4. Ajută-ne cu documente şi informaţii suplimentare!

5. Nu ne transmite o petiţie dacă nu suntem principalul destinatar al acesteia!

6. Nu scrie în numele altei persoane!

Cum transmiţi reclamaţia?

  opp      opp      opp      opp

 
Cum se derulează investigaţiile ANCOM?
ANCOM efectuează investigaţii pentru a verifica dacă şi în ce măsură furnizorul reclamat a încalcat prevederile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice sau al serviciilor poştale, în limita atribuţiilor sale.
ANCOM poate face acţiuni de control la sediul/punctul de lucru al furnizorului reclamat sau poate solicita informaţii şi documente suplimentare.
Dacă în urma investigării sesizării, Autoritatea nu constată încălcări ale legislaţiei specifice, acest lucru îţi va fi comunicat în scris. Totodată, vei primi sugestii cu privire la eventualele modalităţi de soluţionare a celor reclamate şi informaţii cu privire la instituţiile care te pot ajuta. 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
Formulare
 
 
 
  
 

 

O.G. nr.27/2002
 
Decizia nr. 480/2010
 
Decizia nr.158/2015