ANCOM

Strategia de comunicatii 2007 - 2010

Īn anul 2007, ANCOM a elaborat Strategia de reglementare a sectorului comunicaţiilor electronice din Romānia pentru perioada 2007 – 2010. Acest document a condus la creşterea coerenţei şi a eficienţei deciziilor Autorităţii şi a asigurat o mai mare transparenţă şi predictibilitate cadrului de reglementare.
 
Documentul de poziţie privind strategia de reglementare a inclus concluziile rezultate īn urma analizei-diagnostic, cu prezentarea segmentelor omogene identificate şi a principalelor deficienţe constatate la nivelul sectorului comunicaţiilor electronice din Romānia; definirea setului de obiective strategice care au condus la atingerea obiectivelor fundamentale de reglementare; formularea principiilor şi politicilor de reglementare, precum şi identificarea şi operaţionalizarea opţiunilor de (re)definire a instrumentelor de reglementare a căror aplicare au condus la facilitarea īndeplinirii obiectivelor strategice de reglementare identificate; identificarea direcţiilor de evoluţie spre piaţa ţintă, a indicatorilor de monitorizare a evoluţiilor segmentelor şi a gradului de atingere a obiectivelor strategice de reglementare precum si formularea necesităţilor de redefinire a sistemului informaţional al ANCOM, īn vederea monitorizării evoluţiilor sectorului precum şi pentru selectarea celor mai potrivite instrumente de reglementare.
 
Īn cursul anului 2011, ANCOM va elabora şi va supune consultării publice documentul privind strategia de reglementare a sectorului comunicaţiilor electronice din Romānia pentru perioada 2011-2015, document ce va crea premisele stabilirii unor noi obiective īn sensul dezvoltării unei pieţei de comunicaţii electronice transparente şi predictibile prin prisma deciziilor Autorităţii.