Studii şi publicaţii

Studii şi publicaţii

ANCOM realizează studii şi analize de piaţă, elaborează metodologii, modele şi principii de reglementare a pieţelor de comunicaţii electronice, care vor sta la baza fundamentării deciziilor proprii.
 
Īn general, informaţiile necesare īntocmirii studiilor şi analizelor de piaţă pot fi obţinute prin investigarea unor surse statistice, prin metode de cercetare directă (culegerea informaţiilor direct de la purtătorii lor – furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi utilizatori) şi prin simularea unor fenomene de piaţă.
 
O sursă importantă de informaţii o reprezintă raportările semestriale ale furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu privire la o serie de indicatori relevanţi pentru sector.