Utilizatori

Contractul de televiziune pe înţelesul tău

Contractul încheiat cu furnizorul tău de televiziune este important pentru că stabileşte drepturile şi obligaţiile pe care le ai în raport cu acest furnizor.
 
ATENŢIE! Conform legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, furnizorii de televiziune nu au obligaţia de a include denumirea programelor retransmise în contractele încheiate cu utilizatorii.
 
De regulă, utilizatorii beneficiază, în funcţie de pachetul ales, de un număr minim de programe, denumirea posturilor TV incluse nefiind specificată. Astfel, prin contract, furnizorul se obligă să retransmită un număr minim de posturi TV, însă îşi rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral structura grilei de programe (adică posturile TV furnizate efectiv) pe parcursul derulării contractului (în funcţie de negocierile cu radiodifuzorii, anumite modificări legislative, audienţă etc.). Această modificare nu presupune şi dreptul tău de rezilia contractul fără penalităţi.

Pe de altă parte, în cazul în care beneficiezi de un pachet dedicat, pentru care plăteşti în plus faţă de abonamentul ales (de exemplu, pachet filme, pachet programe adulţi), furnizorul se angajează prin contract să-ţi ofere acele programe incluse în pachetul respectiv.
 
În plus, în cazul în care ai optat pentru televiziunea prin cablu, trebuie să recepţionezi în mod obligatoriu acele programe din lista stabilită de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) şi modificată anual, în funcţie de audienţele posturilor TV (lista programelor „must-carry”). Lista programelor must-carry  actualizată poate fi consultată pe site-ul Consiliului Naţional al Audiovizualului.
 
 
 
 
Contractele pentru serviciul de televiziune pot fi încheiate în scrisla distanţă sau  în afara spațiilor comerciale.
 

Contractele de televiziune

1. Contractele încheiate în scris

2. Contractele la distanţă

3. Contractele în afara spațiilor comerciale

4. Durata contractuală iniţială

5. Prelungirea contractului

6. Modificarea contractului

7. Încetarea contractului

  
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
Formulare