Utilizatori

Cum se stabilesc tarifele serviciilor poştale

 
Fiecare furnizor de servicii poştale îşi stabileşte tarifele pentru serviciile prestate, conform propriei politici comerciale.

 

Tarifele pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal, pe care are obligaţia să le presteze în prezent Compania Naţională Poşta Română, trebuie să fie:

 

  • accesibile, indiferent de localizarea geografică;
  • transparente;
  • nediscriminatorii;
  • fundamentate pe costuri.

 

În acest caz, tarifele, precum şi modificarea acestora trebuie supuse aprobării ANCOM.

 

 

 

 

 

 

 

 Formulare