Industrie

Masuratori cu echipamente mobile efectuate de ANCOM

Aceasta harta va permite sa aflati nivelul de expunere a populației la câmpuri electromagnetice într-o serie de puncte din spatiul public, valorile afisate fiind obținute prin compararea nivelurilor masurate cu nivelurile de referința stabilite în Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1193/2006. Pentru fiecare dintre aceste masuratori realizate cu echipamente mobile sunt precizate locul, perioada si nivelul de expunere exprimat în procente fata de nivelul maxim stabilit prin actul normativ mentionat.

ANCOM nu realizeaza, potrivit legii, controale si masuratori la cererea tertilor, acestea se fac exclusiv pentru îndeplinirea atributiilor care revin ANCOM, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010.

 

 

Masuratorile cuprinse în harta au fost realizate respectând recomandarea ECC (02)04 privind metodele de masurare a radiatiilor electromagnetice neionizante, iar nivelurile de referinta folosite au fost cele specificate în Ordinul ministrului sanatatii nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populatiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz.

Masuratorile au fost realizate cu echipamente mobile, în exterior, în spatii publice, cu antena de masura aflata la o înaltime de 1,5 m fata de sol, rezultatele fiind mediate pe intervale de 6 minute și comparate cu nivelurile de referința specificate în Ordinul ministrului sanatatii nr. 1193/2006.


Punctele de masura au fost alese în vecinatatea institutiilor de învatamânt, a spitalelor, a institutiilor publice, a zonelor aglomerate (ex. gara, piata etc.), sau a zonelor publice în vecinatatea carora exista aglomeratii din punct de vedere al surselor de câmp electromagnetic.

ANCOM nu poate oferi raspunsuri la eventuale întrebari legate de relatia dintre valorile masurate si starea de sanatate a populatiei. Pentru aceste informatii este necesar sa va adresati institutelor si centrelor de sanatate publica, precum si directiilor de sanatate publica, entitati ce sunt în subordinea Ministerului Sanatatii.

ANCOM face masuratori exclusiv în spatiul public, conform planului sau anual de masuratori a câmpurilor electromagnetice. Daca doriti ca planul de masuratori sa includa un anumit loc public în care ANCOM nu a efectuat deja masuratori, va rugam sa ne transmiteti un mesaj folosind formularul pentru reclamatii online si vom introduce propunerea Dvs. în planul pentru anul viitor, în masura posibilitatilor. În situatia în care doriti realizarea unor masuratori în alte locuri decât spatiul public, va puteti adresa entitatilor publice si private care realizeaza astfel de masuratori contra cost.